Một số mẹo trong Windows Server 2008 Core – Phần 1

Quản trị mạng - Các cài đặt đầy đủ và server core có nhiều điểm khác nhau khi nói đến việc quản trị giao diện nội bộ. Với cài đặt đầy đủ, bạn sẽ có một giao diện UI gồm có một môi trường desktop hoàn chỉnh cho việc quản lý giao diện điều khiển nội bộ của máy chủ. Nhưng với cài đặt server core, bạn chỉ có một UI tối giản gồm có một môi trường desktop hạn chế với sự quản lý giao diện nội bộ. Giao diện tối thiểu này gồm có:

  • Màn hình đăng nhập của Windows cho việc đăng nhập và đăng xuất
  • Bộ soạn thảo Notepad cho việc soạn thảo các file
  • Regedit cho việc quản lý registry
  • Task Manager cho việc quản lý các nhiệm vụ và bắt đầu các nhiệm vụ mới
  • Nhắc lệnh Command Prompt cho việc quản trị thông qua dòng lệnh

Sau khi đăng nhập vào cài đặt core-server, bạn sẽ có một môi trường máy trạm hạn chế với một nhắc lệnh Administrator. Bạn có thể sử dụng nhắc lệnh này để quản trị máy chủ. Nếu bạn vô tình đóng mất nhắc lệnh này, có một cách để khởi chạy nó trở lại bằng các bước dưới đây:

1. Nhấn Ctrl+Shift+Esc để hiển thị Task Manager.

2. Trên tab Applications, kích New Task.

3. Trong hộp thoại Create New Task, đánh lệnh cmd vào trường Open, sau đó kích OK.

Bạn có thể khởi chạy Notepad và Regedit từ nhắc lệnh bằng cách nhập vào notepad.exe hoặc regedit.exe. Để mở Control Panel, đánh intl.cpl.

Tại nhắc lệnh, bạn sẽ thấy có tất cả các lệnh chuẩn và các tiện ích dòng lệnh hiện hữu cho việc quản trị máy chủ. Mặc dù vậy, bạn cần lưu ý rằng, các lệnh, các tiện ích và các chương trình sẽ chỉ chạy nếu tất cả các thành phần phụ thuộc của chúng có sẵn trong cài đặt máy chủ core-server.

Tuy các cài đặt core-server chỉ hỗ trợ một số hạn chế các role và các dịch vụ role, tuy nhiên bạn có thể cài đặt hầu hết các tính năng cần thiết. Ngoại lệ chính cho các role đó phụ thuộc vào .NET Framework. Vì Microsoft .NET Framework không được hỗ trợ trong thực thi ban đầu, bạn không thể bổ sung thêm các tính năng như Windows PowerShell tuy nhiên lại có thể sử dụng Terminal Services để quản lý một cài đặt core-server từ xa.

Đây là một giới thiệu tổng quan về các lệnh cũng như các tiện ích chính mà bạn có thể sử dụng để quản lý các cài đặt server core trong khi đã đăng nhập cục bộ:

Control desk.cpl – Xem hoặc thiết lập các thiết lập hiển thị

Control intl.cpl – Xem hoặc thiết lập các tùy chọn ngôn ngữ và vùng, gồm có các định dạng và các layout bàn phím.

Control sysdm.cpl – Xem hoặc thiết lập các thuộc tính hệ thống

Control timedate.cpl - Xem hoặc thiết lập ngày, thời gian và thời gian vùng

Cscript slmgr.vbs –ato – Kích hoạt hệ điều hành

DiskRaid.exe – Cấu hình phần mềm RAID.

ipconfig /all – Liệt kê các thông tin về cấu hình địa chỉ IP của máy tính

NetDom RenameComputer – Thiết lập tên máy chủ và thành viên miền

OCList.exe – Liệt kê các role, dịch vụ role và các tính năng

OCSetup.exe – Bổ sung thêm hoặc bớt các role, dịch vụ role và các tính năng

PNPUtil.exe – Cài đặt hoặc nâng cấp driver thiết bị phần cứng

Sc query type=driver – Liệt kê các driver thiết bị đã được cài đặt

Scregedit.wsf – Cấu hình hệ điều hành. Sử dụng tham số /cli để liệt kê các vùng cấu hình có sẵn.

ServerWerOptin.exe – Cấu hình Windows Error Reporting.

SystemInfo – Liệt kê các chi tiết về cấu hình hệ thống

WEVUtil.exe – Xem và tìm kiếm các bản ghi sự kiện

Wmic datafile where name=“FullFilePath” get version – Liệt kê phiên bản của file

Wmic nicconfig index=9 call enabledhcp – Thiết lập máy tính để sử dụng địa chỉ IP động thay cho địa chỉ tĩnh.

Wmic nicconfig index=9 call enablestatic(“IPAddress”), (“SubnetMask”) – Thiết lập địa chỉ IP tĩnh của máy tính và mặt nạ mạng.

Wmic nicconfig index=9 call setgateways(“GatewayIPAddress”) – Thiết lập hoặc thay đổi gateway mặc định.

Wmic product get name /value “ – Liệt kê các ứng dụng MSI theo tên.

Wmic product where name=“Name” call uninstall – Hủy bỏ cài đặt một ứng dụng MSI

Wmic qfe list – Liệt kê các nâng cấp và các hotfix đã được cài đặt.

Wusa.exe PatchName.msu /quiet – Sử dụng một nâng cấp hay một hotfix cho hệ điều hành

Thứ Năm, 23/04/2009 13:11
52 👨 2.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo