MobiFone thay đổi trung tâm tin nhắn

Có những tin nhắn được gửi từ chiều hôm trước, đến trưa hôm sau mới đến nơi hoặc gửi buổi trưa, tối mới đến nơi. Khi nhận được tin nhắn mới, người sử dụng thường nhận được những tin nhắn nhồi của các tin nhắn trước đó, hoặc nhận nhiều lần tin nhắn với một nội dung. Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Mobifone khuyến cáo, người sử dụng nên xài trung tâm tin nhắn mới của Mobifone (+84900800019). Được biết, khi thay đổi trung tâm tin nhắn, Mobifone không thông báo đến từng khách hàng, gây trở ngại khi khách hàng liên lạc bằng tin nhắn. Sau khi đổi trung tâm tin nhắn mới, tin nhắn có lúc gửi được liền nhưng có lúc phải nhắn 3, 4 lần tin mới đi.
Thứ Hai, 22/12/2003 06:11
51 👨 5.650