Microsoft hy vọng thu hút các nhà phát triển Android cho Windows Phone

Microsoft nhắm thu hút các nhà phát triển Android bằng cách cung cấp cho họ một công cụ ánh xạ API và lời khuyên về việc chuyển đổi các ứng dụng sang Windows Phone.

Microsoft hy vọng thu hút các nhà phát triển Android cho Windows Phone

Microsoft đang cố thu hút các nhà phát triển ứng dụng Android, cung cấp cho họ sự giúp đỡ trong việc “buộc” các ứng dụng với Windows Phone.

Công ty đã phát hành công cụ ánh xạ API Windows Phone cho các nhà phát triển Android để giúp họ “tìm ra đường của mình trong nền tảng Windows Phone”.

Microsoft cũng đã xuất bản sách trắng "Hướng dẫn Windows Phone 7 cho các nhà phát triển ứng dụng Android" mô tả những sự khác biệt giữa 2 nền tảng, bao gồm cả cách chúng xử lý các ứng dụng không hoạt động và đa nhiệm.

Để Windows Phone trở nên thành công, Microsoft và những đối tác như Nokia phải thuyết phục các nhà phát triển thêm hệ điều hành (HĐH) này vào danh sách các nền tảng mà họ nhắm đến.

Theo một khảo sát được VisionMobile xuất bản trong tuần vừa rồi, Android (của Google) và iOS (của Apple) là những HĐH phổ biến nhất trong các nhà phát triển. VisionMobile thấy rằng, 67% nhà phát triển nhắm tới Android, và 59% nhắm tới iOS. Windows Phone là nền tảng phổ biến thứ 7, với chỉ 36% nhà phát triển đang làm việc trên các ứng dụng cho nó.

Mùa hè này, Microsoft có kế hoạch mở rộng phạm vi của các công cụ ánh xạ API để bao gồm cả những tính năng của Mango - bản nâng cấp lớn tiếp theo của Windows Phone.

Thứ Hai, 13/06/2011 08:05
31 👨 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo