Máy bị treo

Hỏi: Không hiểu sao máy tính của tôi đang làm việc bình thường bỗng dưng bị treo máy. Tôi đã kiểm tra các thiết bị ram, nguồn nhưng vẫn bị treo ít nhất một ngày một lần nhưng khi treo khởi động lại thì chạy bình thường. Vậy máy tôi bị hiện tượng gì mong các anh ra tay chỉ giáo. Cảm ơn.

Thứ Ba, 11/11/2008 07:43
3,52 👨 1.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo