Lập mạn LAN kết nối Internet

Hỏi: Tôi có 3 máy tính, 2 máy chạy Windows XP SP2, 1 máy chạy Windows sever 2003, một model D Link 500T, một Switch Kenda 4 port. Mạng Viettel gói Home E.

Giúp tôi thiết lập mạnh để các máy nhìn thấy nhau và nối Internet, có thể dùng máy Windows Server 2003 làm máy chủ được không? Tôi mua BKAV Pro để cài máy đó bảo vệ cho cả mạng được không?

Xin cảm ơn!

Chủ Nhật, 07/09/2008 01:23
21 👨 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo