Tắt tính năng theo dõi trên iPhone

Nếu không muốn bị nhòm ngó “nhất cử nhất động” làm mục tiêu cho các nhà quảng cáo, hãy hạn chế tính năng này trên iPhone theo các bước sau.

Tắt tính năng theo dõi trên iPhone
Chọn Settings

Tắt tính năng theo dõi trên iPhone

Chọn tab “General” thay vì “Privacy”

Tắt tính năng theo dõi trên iPhone

Chọn “About”

Tắt tính năng theo dõi trên iPhone

Cuộn xuống dưới và chọn “Advertising”

Tắt tính năng theo dõi trên iPhone

Trượt “Limit Ad Tracking” sang chế độ “On”

Thứ Sáu, 12/10/2012 15:14
31 👨 3.672
0 Bình luận
Sắp xếp theo