Sửa lỗi công cụ Search của Windows 7

Như bạn đã biết, hộp tìm kiếm hiện nay trong menu Start của Windows 7 là rất hữu ích để tìm một tập tin hoặc chương trình một cách nhanh chóng. Chỉ cần nhập một vài chữ cái sẽ hiển thị một danh sách các tập tin, chương trình, tài liệu, hình ảnh, âm nhạc và các file khác.

Nhưng nếu hộp tìm kiếm trong menu Start không hiển thị các kết quả chính xác, bạn cần phải sửa chữa vấn đề bằng cách cài đặt các bản vá lỗi (hotfix) được phát hành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Theo bộ phận hỗ trợ của Microsoft, đôi khi hộp tìm kiếm trong menu Start chỉ hiển thị các tiêu đề thể loại của các kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như chương trình, Control Panel, và các văn bản. Để khắc phục vấn đề, bạn có thể lựa chọn phương pháp khắc phục bằng tay hoặc tự động.

Cách khắc phục bằng tay

1. Gõ regedit vào hộp tìm kiếm trong menu Start và ấn Enter để khởi động chương trình Windows Registry Editor. Hoặc, gõ regedit vào hộp thoại Run (sử dụng Windows + R để khởi động) và nhấn Enter.

2. Tìm đến khóa đăng ký sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{ef87b4cb-f2ce-4785-8658-4ca6c63e38c6}

3. Click phải chuột vào khóa con này và chọn Delete.

4. Khởi động lại máy tính để hoàn tất việc sửa lỗi.

Cách khắc phục tự động

1. Tải về bản vá từ Microsoft tại đây.

2. Cài đặt bản vá và khởi động lại máy để hoàn tất.

Thứ Ba, 29/12/2009 17:13
3,45 👨 15.997
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp