Biểu tượng thông báo quả địa cầu trên Facebook thay đổi theo vị trí của bạn

Nếu bạn là một fan nghiện facebook và thường để ý những thay đổi thì bạn sẽ thấy, gần đây trên Facebook biểu tượng thông báo đã được nâng cấp để thay đổi tuỳ theo vị trí mà bạn đang sử dụng.

Biểu tượng thông báo quả địa cầu trên Facebook thay đổi theo vị trí của bạn

Ví dụ như trong ảnh dưới, bên trên mình đăng nhập ở Mỹ và dưới là Việt Nam. Biểu tượng quả địa cầu đã chuyển đổi theo vị trí quốc gia của mình.

Biểu tượng thông báo quả địa cầu trên Facebook thay đổi theo vị trí của bạn

Đây chỉ là một thay đổi nhỏ, tuy nhiên nó cho thấy sự quan tâm của Facebook với người dùng toàn cầu, chứ không chỉ riêng gì sân nhà Mỹ.

Thứ Sáu, 01/08/2014 07:28
51 👨 1.229
0 Bình luận
Sắp xếp theo