Bạn hiểu gì về hệ điều hành Windows P1

Windows có lẽ là một cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người dùng hiện nay. Microsoft ngày càng đưa đến cho người dùng nhiều phiên bản Windows mới hơn. Trong bài trắc nghiệm dưới đây, mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình về hệ điều hành này nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Nhấn các tổ hợp phím nào sau đây để định dạng cụm từ đang chọn có kiểu chữ nghiêng, đậm và gạch chân nét đôi?
  • Ctrl + I + U + B
  • Ctrl + Shift + I + U + B
  • Ctrl + I + B + D
  • Ctrl + Shift + I + B + D
 • Câu 2. Làm thế nào để thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản hiện tại 1 cm so với lề trang văn bản?
  • Vào bảng chọn File, chọn lệnh Page Setup…
  • Vào bảng chọn Format, chọn lệnh Paraghrap…
  • Nháy đúp chuột tại đầu đoạn văn bản
  • Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn văn bản, nhấn Tab
 • Câu 3. Làm thế nào để xem văn bản trước khi in?
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P
  • Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn
  • Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn
  • Vào bảng chọn File và Print...
 • Câu 4. Để in trang số 3, số 5 và từ trang 10 đến trang 90 của tệp văn bản hiện tại, ta nhập tại mục Pages trên hộp thoại Print như sau:
  • 3-5, 10, 11, …, 90
  • 3-5, 10-90
  • 3, 5, 10-90
  • 3, 5, 10, 90
 • Câu 5. Muốn in toàn bộ văn bản sau khi đã soạn thảo trong Microsoft Word ta:
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P
  • Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn
  • Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn
  • Vào bảng chọn Edit và Print...
 • Câu 6. Muốn áp dụng kiểu (Style) để định dạng trong Microsoft Word, ta thực hiện như sau:
  • Đặt con trỏ vào đoạn văn cần định dạng, mở hộp kiểu (Style) bằng cách nháy chuột tại nút mũi tên bên phải hộp sau đó chọn kiểu thích hợp.
  • Đặt con trỏ vào đoạn văn cần định dạng, nháy chọn phông chữ tại hộp Font và chọn kích thước chữ tại hộp Size 
  • Nhấn lượt các tổ hợp phím Ctrl + B, Ctrl + I và Ctrl + U sau khi quét chọn đoạn văn cần định dạng
  • Tất cả các ý trên 
 • Câu 7. Để sao chép định dạng của cụm từ đang chọn ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
  • Copy
  • Paste
  • Format Painter
  • Drawing
 • Câu 8. Để tạo mật mã bảo vệ tệp văn bản trong Microsoft Word, ta vào bảng chọn Tools, chọn lệnh Options sau đó nhập mật mã cho tệp văn bản tại trang (thẻ lệnh):
  • Edit
  • Print
  •  View
  • Security
 • Câu 9. Muốn bật tính năng gõ tắt trong Microsoft Word, ta vào bảng chọn Tools, chọn lệnh AutoCorrect Options sau đó đánh dấu chọn mục:
  •  Exceptions...
  • Correct Two Intial Capitals
  •  Add
  • Replace text as you type
 • Câu 10. Trên hộp thoại Page Numbers, để chọn vị trí trên lề, ta khai báo tại mục:
  • Position
  • Show number on first page
  • Alignment
  • Format
Cần cố gắng hơn
Có tiến bộ 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 26/10/2018 14:54
51 👨 356
0 Bình luận
Sắp xếp theo