46% phụ nữ thích Internet hơn sex!

Một cuộc khảo sát trực tuyến do Intel ủy quyền đã phát hiện 46% phụ nữ thà hai tuần “nhịn” sex còn hơn là từ bỏ Internet lâu như vậy.

Không phải tối nay anh yêu, em thích blog”. Đàn ông luôn đối mặt với thách thức khi đến lúc muốn lãng mạn. Đây là dấu hiệu báo rằng công nghệ có thể là một rào cản.

Cuộc khảo sát trực tuyến do hãng sản xuất chip Mỹ Intel ủy quyền thực hiện phát hiện 46% phụ nữ thà không quan hệ tình dục trong khoảng 2 tuần hơn là không truy cập Internet trong hai tuần. Tỷ lệ này càng lớn hơn đối với các nhóm tuổi nhất định: 49% phụ nữ tuổi 18-34 sẽ chọn sự lựa chọn Internet hơn sex và 52% phụ nữ độ tuổi 35-44 chọn Internet.

Không phải là đàn ông miễn dịch từ sự thu hút của web nhưng tỷ lệ thích Internet hơn sex không quá gây ấn tượng như đối với phụ nữ. Theo khảo sát, khoảng 30% đàn ông sẽ đổi sex cho Internet trong khoảng 2 tuần nếu họ phải thế, với 39% đàn ông độ tuổi 18-34 chấp nhận hy sinh như vậy. Chỉ có 23% đàn ông độ tuổi 35-44 nói họ sẽ làm vậy.

Intel, cần lưu ý, không định tiến hành chứng minh về hành vi tình dục hiện đại. Và một số người có thể cố tìm ra kẽ hở của những phát hiện này; vì một điều, những người trả lời của khảo sát trực tuyến này là từ nhóm đặc biệt đăng ký với khảo sát. Điều này có thể làm cho nó không mang tính đại diện hoàn hảo đối với tất cả người dùng Internet. Trong trường hợp này, Harris Interactive tiến hành khảo sát cho Intel, tháng trước đã đặt câu hỏi tới 2.119 người lớn.

Mục đích của khảo sát, không ngạc nhiên, là cho thấy Internet đã trở nên thiết yếu đối với con người – thậm chí trong thời buổi kinh tế khó khăn. Điều đó quan trọng đối với Intel bởi nhiều người lên mạng bằng máy tính sử dụng bộ vi xử lý Intel.

Và tất nhiên, khảo sát đưa ra các phát hiện khác, chẳng hạn 95% phản hồi nói Internet rất quan trọng, quan trọng với việc có các thiết bị cho phép họ truy cập Internet và 84% nói họ tiết kiệm tiền bằng cách so sánh giá online và tìm các giao dịch tốt nhất trước khi quyết định mua.

Thứ Bảy, 13/12/2008 08:25
31 👨 348
0 Bình luận
Sắp xếp theo