"Làm chủ" Windows Update

Dù rất quan trọng nhưng Windows Update có thể là một quấy rầy vì thường xuyên tạo ra các báo động đột ngột không mong đợi. Bạn có thể làm cho công cụ này ít báo tin hơn, và thậm chí có thể tắt.

"Làm chủ" Windows Update
Bạn có thể thay đổi cài đặt của Windows Update để giảm bớt cảnh báo.

Bước 1: Nhấn chuột Start, rồi mở Control Panel.

Bước 2: Nhấn chuột biểu tượng Windows Update (trong Classic View) hoặc văn bản dưới đầu đề security (trong trình đơn Control Panel mới).

Bước 3: Trong trình đơn Windows Update, bạn nhấn chuột View update history để nhìn thấy tất cả các cập nhật đã được cài đặt từ trước. Nhấn chuột đúp lên cập nhật bất kỳ trong số đó sẽ làm xuất hiện các chi tiết, bao gồm ngày và giờ đã cài đặt, cùng với thông tin về chức năng mà cập nhật này sẽ thực hiện. Bạn cũng có thể có nhiều thông tin hơn bằng cách nhấn chuột lên liên kết này.

Bước 4: Nhấn chuột Change Settings ở phía trái

Bước 5: Dưới đầu đề “Important updates” bạn có thể thay đổi tính thường xuyên của các cập nhật. Trong trình đơn rơi xuống này bạn có thể báo cho công cụ biết để tự động cài đặt các khoản mục, tải xuống các cập nhật nhưng không cài đặt chúng mà chỉ báo cho bạn biết về các cập nhật mới, hoặc phớt lờ các cập nhật. Bạn cũng có thể chọn ngày và giờ PC của bạn phải thực hiện các nhiệm vụ này.

Bước 6: Bên dưới đầu đề “Recomended Updates” bạn quyết định có chấp nhận các cập nhật được giới thiệu nhưng không quan trọng hay không.

Bước 7: Check lên hộp bên dưới đầu đề “Who can install updates” để cho phép tất cả mọi người dùng đều có thể cài đặt các cập nhật. Uncheck hộp này sẽ chỉ cho phép người quản lý được quyền thực hiện như vậy.

Bước 8: Dùng cài đặt “Microsoft Update” để kiềm chế các cập nhật đối với các sản phẩm Microsoft chứ không phải Windows.

Bước 9: Khi kết thúc, bạn nhấn chuột OK để quay về lại trình đơn Windows Update.

Bước 10: Dùng liên kết Restore hidden updates nếu bạn đã quyết định không cài đặt các cập nhật, khi đầu tiên chúng tỏ ra có thể dùng được còn bây giờ thì mong muốn phải cài đặt chúng. Từ trình đơn “Restore hidden updates”, bạn chọn một cập nhật và nhấn chuột nút Restore.

Thứ Ba, 02/08/2011 09:55
51 👨 4.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo