Hướng dẫn nối mạng cho nhiều máy tính

Hỏi: Cơ quan tôi có 4 máy tính, xin hướng dẫn cách kết nối mạng lan cho 4 máy, và kết nối Internet luôn. Đã có đường truyền internet, switch và dây cáp. 

Thứ Sáu, 20/02/2009 10:33
31 👨 972