Hướng dẫn cài đặt Imule trên Debian Lenny

Quản Trị Mạng - Vào thời điểm chúng tôi thực hiện bài viết này thì Imule đã ra phiên bản 1.4.6.

Quá trình cài đặt

Imule cần 1 chương trình quản lý, do đó bạn phải có gnome, KDE … Bên cạnh đó, Imule cần có java và wxwidget để hoạt động.

Lưu ý rằng quá trình cài đặt đôi khi không suôn sẻ và gặp nhiều cảnh báo đưa ra bởi chương trình, do đó bạn cần chạy lệnh apt-get -f install để khắc phục, sau đó chạy lại apt-get install <package>. Cách làm này được áp dụng với curl và các gói hỗ trợ đi kèm.

Trở thành tài khoản root, với curl chúng ta sử dụng lệnh sau:

# apt-get install curl

# curl http://apt.wxwidgets.org/key.asc | apt-key add -

hoặc với wget:

# apt-get install wget

# wget http://apt.wxwidgets.org/key.asc

# apt-key add key.asc

Thêm dòng sau vào file sources.list:

# vi /etc/apt/sources.list

# for wxwidget
deb http://apt.wxwidgets.org/ lenny-wx main
deb-src http://apt.wxwidgets.org/ lenny-wx main
# Depot Debian contrib non-free for sun java
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny contrib non-free

Sau đó tiếp tục:

# apt-get update

Tiến hành cài đặt wxwidget:

# apt-get install wx2.8-i18n

Cài đặt sun-java:

# apt-get -t testing install sun-java6-jre sun-java6-bin sun-java6-plugin

Sau đó cài Imule:

# dpkg -i imule_1.3.5_all.deb

Và cuối cùng:

# imule

imule: error while loading shared libraries: libbfd-2.18.93.20081009.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Imule cần có libbfd.xxx.so ở trong /lib. Do đó, tại tài khoản root hãy gõ lệnh sau:

# ln -s /usr/lib/libbfd-2.18.0.20080103.so /lib/libbfd-2.18.93.20081009.so

Thử lại với lệnh sau:

$ imule

Khi quá trình kết thúc thì bạn đã hoàn thành việc cài đặt Imule. Và phần còn lại là cấu hình và thiết lập các thông số kỹ thuật để Imule hoạt động.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 14/07/2010 09:55
31 👨 325
0 Bình luận
Sắp xếp theo