Hạn chế chương trình trong Windows 7

Quản Trị Mạng - Bạn có chương trình trong máy tính và muốn Windows chặn mở chương trình này? Chỉ với một số bước nhỏ trong registry của Windows 7, bạn có thể bắt registry để chặn gần như bất kì một chương trình nào. Ngoài ra, quá trình này cũng có thể được dùng để đảo ngược lại nếu bạn muốn.

Bước 1

Giữ Windows Key và nhấn phím R để chạy cửa sổ Run. Tiếp đến, gõ regedit và nhấn Enter.

Bước 2

Browse tới những registry key sau:

HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > Explorer

Bước 3

Phải chuột vào bên phải bảng của key Explorer rồi chọn New > DWORD (32-bit) Value.
đổi tên new DWORD thành: DisallowRun

Bước 4

Phải chuột vào DisallowRun DWORD mà bạn vừa tạo ra rồi chọn Modify*. Đặt giá trị của Value data thành 1 và kích OK.

* Bạn có thể kích đúp vào DisallowRun DWORD để chỉnh sửa nó.

Bước 5

Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một DisallowRun khác. Nhưng lần này nó sẽ là một registry key. Phải chuột vào key Explorer rồi chọn New > Key và sửa tên nó thành DisallowRun.

Bước 6

Trong key DisallowRun mới mà bạn vừa tạo, phải chuột vào bên phải bảng và chọn New > String Value. Đặt tên String mới theo bất kì tên nào mà bạn thích, nhưng để có thể sắp xếp, tốt hơn hết là bạn nên đặt tên key này với một cái tên có liên quan tới chương trình mà bạn muốn chặn.

Bước 7

Chỉnh sửa String mới và trong mục value data, gõ tên của chương trình. Trong hình ví dụ, chúng ta sẽ chặn Internet Explorer, vì thế nên chúng ta sẽ không cho phép iexplore.exe chạy. Không nhất thiết phải đưa cả một đường dẫn đầy đủ, chỉ cần tên của file với đuôi “.exe” là đủ.

Bước 8

Khởi động lại máy tính của bạn để những thay đổi trên có hiệu ứng.

Giờ đây, những chương trình chỉ định sẽ không thể chạy được khi bạn sử dụng Windows 7. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 12/08/2010 10:34
31 👨 4.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo