Dùng Outlook Express để gửi và nhận thư Yahoo

Rất nhiều người đã và đang sử dụng Yahoo Mail như một email chính cho việc gửi nhận thư. Tuy nhiên việc thường xuyên đăng nhập vào Yahoo Mail để check mail thật là phiền phức và không đảm bảo độ thường xuyên thông suốt. Có một cách để gửi/nhận thư với Yahoo Mail thông qua chương trình hỗ trợ đọc email client Outlook Express.

Tùy theo quốc gia mà Yahoo Mail có hỗ trợ POP3 hay không. Để thuận tiện, bạn nên sử dụng dịch vụ Yahoo mail với tên miền Việt Nam (yahoo.com.vn), cách khai báo như sau:

Thứ Hai, 14/07/2008 17:25
2,33 👨 14.397
0 Bình luận
Sắp xếp theo