Cảm ơn bạn đã tải xuống file VCRUNTIME140_1.dll - Windows

Nhấn vào đây nếu bạn vẫn chưa tải được.

Tải về các nền tảng khác:
Thủ thuật VCRUNTIME140_1.dll hay