Đọc văn bản dễ dàng

In tất cả tài liệu đang đọc trên màn hình thì thật là lãng phí giấy. Còn phải nhấn phím Page Down hay nhấn vào thanh cuộn nhiều lần để xem một tài liệu thì cũng thật... mệt. Word có tính năng cuộn tài liệu tự động và cho phép điều chỉnh tốc độ để bạn đọc dễ dàng hơn đấy: 1. Khi đã mở một tài liệu trong Word, bạn vào Tools > Macro > Macros. 2. Trong khung hội thoại Macros, trước hết, bạn chọn Word Commands từ danh sách Macro rồi chọn tùy chọn AutoScroll từ danh sách Macroname. Cuối cùng nhấn Run. 3. Muốn điều chỉnh tốc độ, hướng vào vị trí của đồng hồ trên thanh cuộn (scrollbar), chuyển nó lên nửa trên hoặc xuống nửa dưới của thanh cuộn. Con trỏ càng cách xa điểm giữa thanh cuộn bao nhiêu thì tốc độ càng cuộn nhanh bấy nhiêu. Muốn tạm thời ngưng cuộn văn bản, đưa con trỏ lên giữa thanh cuộn. Muốn tự động dừng việc cuộn văn bản, bạn chỉ cần nhấn phím trái chuột là xong. BÙI THANH TÚ
Thứ Hai, 29/12/2003 01:59
31 👨 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo