Diễn đàn lãnh đạo Công nghệ thông tin Việt Nam

Diễn đàn lãnh đạo Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam CIO Forum) sẽ diễn ra vào chiều 28/11 và chiều 29/11 tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASOCIO ICT Summit 2003. Dự kiến, sẽ có 150 đại biểu là lãnh đạo phụ trách CNTT của các bộ ngành và các tỉnh thành phố tham dự diễn đàn. Vietnam CIO Forum sẽ tập trung thảo luận các chủ đề có liên quan đến vai trò và nhiệm vụ CIO với xu hướng phát triển CNTT của Việt Nam. Đặc biệt, các báo viên quốc tế sẽ trình bày các kinh nghiệm và mô hình thành công trong ứng dụng CNTT ở các nước trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc, Australia... Diễn đàn sẽ là cơ hội hiếm có cho các nhà cán bộ lãnh đạo CNTT Việt Nam gặp gỡ, tiếp cận các kinh nghiệm thực tế phong phú được chia sẻ từ nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã yêu cầu tổ chức diễn đàn thật chất lượng về nội dung và thành phần đại biểu. Năm 2002, khi đăng cai tổ chức Hội nghị ASOCIO, Thái Lan đã tổ chức thành công Diễn đàn các cán bộ lãnh đạo CNTT Thái Lan (Thailand CIO Forum). Diễn đàn đã cung cấp các thông tin, kinh nghiệm quốc tế và tập huấn cho lực lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt phụ trách về CNTT của các địa phương, các bộ, ngành của Thái Lan.
Thứ Năm, 13/11/2003 03:30
41 👨 814