Cuối năm nay, Apple sẽ ngồi trên một núi tiền 170 tỉ USD!

Nếu không tăng mức chi trả lợi tức cho các cổ đông, năm nay Quả táo sẽ thêm 35 tỉ USD vào "kho tàng" của mình.

Cuối năm nay, Apple sẽ ngồi trên một núi tiền 170 tỉ USD!

Theo Cnet, vào cuối năm 2012, Apple là công ty có nhiều tiền mặt nhất trên thế giới (trừ các ngân hàng) với 137 tỉ USD. Các nhà nghiên cứu của công ty Moody cho biết: "Trừ khi Apple gia tăng mức chi trả lợi tức từ khoảng 10 tỉ USD như hiện nay hoặc mua lại cổ phiếu từ tay các cổ đông, rất có thể lượng tiền mặt của công ty sẽ tăng lên 35 tỉ USD trong năm 2013 và vượt quá 170 tỉ USD".

Apple gần đây đã công bố sẽ cân nhắc chi trả thêm tiền cho các cổ đông, nhưng cho tới giờ, công ty vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào cả.

Cách đây ít lâu, một nhóm các nhà nghiên cứu của Bloomberg đã cho rằng Apple có thể gia tăng lợi tức lên 56%, trả về cho các cổ đông thêm 4,14 USD với mỗi cổ phiếu.

Thứ Hai, 25/03/2013 09:42
31 👨 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo