Đương Niên Thiên Quan là gì?

Quan niệm của người xưa tin rằng mỗi năm có một vị Quan Hành khiển coi việc nhân gian,hết năm thì vị thần này bàn giao công việc cho vị thần kia, cho nên mục đích của việc cúng tế là để tiễn Thần cũ đi và đón rước các vị Thần mới đến.

Đương Niên Thiên Quan Hành Khiển và Phán Quan

Sẽ có 12 vị quan hành khiển tượng trưng cho 12 con giáp. Mỗi vị sẽ phụ trách một năm dưới nhân gian và cứ sau 12 năm lại luân phiên trở lại.

 • Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh chi Thần, Lý Tào Phán quan.
 • Năm Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam thập lục phương hành binh chi Thần, Khúc Tào Phán quan
 • Năm Dần: Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan.
 • Năm Mão: Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liễu Tào Phán quan.
 • Năm Thìn: Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.
 • Năm Tỵ: Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.
 • Năm Ngọ: Tần Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.
 • Năm Mùi: Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo chi Thần, Lâm Tào Phán quan.
 • Năm Thân: Tề Vương Hành Khiển, Ngũ Miếu chi Thần, Tống Tào Phán quan.
 • Năm Dậu: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần, Cựu Tào Phán quan.
 • Năm Tuất: Việt Vương Hành Khiển, Thiên Bá chi Thần, Thành Tào Phán quan.
 • Năm Hợi: Lưu Vương Hành Khiển, Ngũ Ôn chi Thần, Nguyễn Tào Phán quan.

duong nien thien quan la gi

Quan Hành Khiển năm Nhâm Dần 2022 là ai?

Dựa vào danh sách Quan hành khiển năm Nhâm Dần 2022 ở trên. Vị Quan Hành Khiển năm 2022 sẽ là: Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan.

Lễ vật cúng Quan Hành Khiển 2022 là gì?

Lễ vật cúng là một cái thủ lợn, gà luộc cả con, vàng hương, rượu trầu cau, hoa quả, chén nước hoặc tùy tâm gia chủ, miễn là thành tâm. Cúng trên một chiếc bàn đặt ngoài sân vì công việc bàn giao của Quan Hành Khiển, cùng Phán Quan giúp việc rất khẩn trương, hơn nữa các vị Thần này không phải của riêng gia đình nào nên lễ cúng không thể thực hiện trong nhà.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 05/02/2022 09:26
51 👨 1.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo