Cách tạo hiệu ứng cắt lát chữ trên Photoshop

Trong hướng dẫn này, Quản Trị Mạng sẽ chỉ cho bạn đọc từng bước cách tạo hiệu ứng "sliced text" (cắt lát chữ) phổ biến với Photoshop. Không giống như các hướng dẫn khác buộc người dùng phải chuyển đổi văn bản của mình thành pixel trước khi cắt lát nó, lần này bạn đọc sẽ học cách giữ văn bản của mình có thể chỉnh sửa, để có thể thử các từ khác nhau bằng cùng một thao tác cắt!

Để làm điều đó, ta sẽ tận dụng hai tính năng Photoshop mạnh mẽ, gọi là các smart object và vector mask. Ta sẽ bắt đầu bằng cách chuyển đổi văn bản thành một smart object để có thể chỉnh sửa nó. Và sau đó, ta sẽ cắt văn bản thành các phần và định hình các phần cắt theo bất kỳ góc nào mong muốn, bằng cách sử dụng vector mask! Bài viết sẽ sử dụng Photoshop CC 2019 nhưng bạn đọc cũng có thể làm tương tự với Photoshop CS6.

Đây là ví dụ được đưa ra để hiển thị hiệu ứng cắt lát chữ mà ta sẽ tạo sau đây. Lưu ý rằng từ "SLICE" được cắt làm đôi:

SLICE

Khi đã tạo xong hiệu ứng ban đầu, bài viết sẽ chỉ cho bạn đọc cách chỉnh sửa văn bản, để có thể sử dụng cùng một thao tác cắt với một từ khác, mà không cần bắt đầu lại từ đầu:

Thay đổi văn bản

Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào!

Cách cắt lát văn bản trong Photoshop

Bước 1: Thêm văn bản vào tài liệu

Bước đầu tiên trong việc tạo hiệu ứng văn bản được cắt lát là thêm một số chữ vào tài liệu đang làm việc. Bạn đọc có thể dễ dàng tạo một tài liệu mới và thêm bất kỳ văn bản nào mình muốn:

Thêm văn bản

Nếu nhìn vào bảng điều khiển Layers, người dùng sẽ thấy cách tài liệu được thiết lập. Hình ảnh chính nằm trên lớp Background và từ "SLICE" nằm trên layer Type phía trên nó. Ví dụ đã thêm một stroke xung quanh các chữ cái, được liệt kê như một hiệu ứng bên dưới layer Type.

Phần văn bản còn lại ("BUY ONE", "GET ONE FREE", v.v...) nằm trong một nhóm layer ở trên cùng có tên "Additional text". Ví dụ đã đặt chúng trong một nhóm để không động đến các phần này. Đối với hiệu ứng này, văn bản duy nhất mà ta quan tâm là từ "SLICE":

Nhóm layer

Vô hiệu hóa phần văn bản "Additional text"

Để đơn giản, ta sẽ vô hiệu hóa nhóm layer ngay bây giờ bằng cách nhấp vào biểu tượng hình con mắt bên cạnh:

Con mắt

Và bây giờ, ta chỉ thấy từ "SLICE" ở phía trước hình nền.

Từ duy nhất

Bước 2: Chuyển đổi layer Type thành một smart object

Để giữ cho văn bản có thể chỉnh sửa khi cắt, hãy chuyển đổi layer Type thành một smart object. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng layer Type ta cần được chọn:

Layer

Sau đó nhấp vào biểu tượng menu ở phía trên bên phải của bảng điều khiển Layers:

Layers

Và chọn Convert to Smart Object từ menu:

Convert to smart object

Biểu tượng smart object sẽ xuất hiện ở phía dưới bên phải của hình thu nhỏ xem trước, cho biết rằng văn bản hiện đang “an toàn” bên trong một smart object:

Biểu tượng xuất hiện

Bước 3: Chọn Rectangle Tool

Để vẽ các lát, ta sẽ sử dụng công cụ Rectangle Tool của Photoshop. Chọn Rectangle Tool từ Toolbar:

Rectangle

Bước 4: Đặt Tool Mode thành Path

Sau đó, trong Options Bar, đặt Tool Mode thành Path:

Tool Mode

Bước 5: Vẽ một đường path xung quanh nửa dưới của văn bản

Kéo ra một đường path hình chữ nhật xung quanh nửa dưới của văn bản. Ta sẽ sử dụng đường path này để tạo ra lát cắt phía dưới. Để có kết quả tốt nhất, hãy cố gắng làm cho đường path rộng hơn phần văn bản, để nếu cần chỉnh sửa văn bản sau này và văn bản mới dài hơn một chút so với văn bản gốc, văn bản mới vẫn sẽ nằm gọn trong lát cắt.

Nếu cần định vị lại đường path khi vẽ, hãy bấm và giữ phím cách, kéo đường path vào vị trí mong muốn, sau đó nhả phím cách để tiếp tục vẽ đường path:

Định vị path

Bước 6: Chọn Direct Selection Tool

Bây giờ, ta đã có đường path. Ta sẽ định hình lại nó thành một lát cắt chéo.

Chọn Direct Selection Tool của Photoshop từ Toolbar. Theo mặc định, nó ẩn đằng sau Path Selection Tool (công cụ mũi tên màu đen). Người dùng sẽ cần nhấp và giữ vào Path Selection Tool cho đến khi một menu xuất hiện, sau đó chọn Direct Selection Tool (công cụ mũi tên trắng) từ menu đó:

Direct Selection

Bước 7: Bỏ chọn đường path

Nhấp vào bất cứ nơi nào từ đường path để bỏ chọn nó. Điểm neo (anchor point) trong mỗi góc của đường path sẽ biến mất, chỉ còn lại đường viền chính:

Bỏ chọn path

Bước 8: Chọn và kéo điểm neo trên cùng bên trái xuống dưới

Sau đó, hãy bấm vào góc trên cùng bên trái của đường path để chọn chỉ một điểm neo đó:

Chọn điểm neo

Và kéo điểm neo đó xuống dưới để biến đỉnh của đường path thành một đường chéo:

Kéo điểm neo

Chuyển đổi hình dạng live thành một đường path thông thường

Photoshop sẽ hỏi người dùng có muốn chuyển đổi hình dạng live của mình thành một đường path thông thường không. Hãy nhấp vào Yes:

Chọn Yes

Bước 9: Chọn và kéo điểm neo trên cùng bên phải lên trên

Sau đó bấm vào điểm neo ở góc trên bên phải của đường path để chọn nó:

Điểm neo bên phải

Và kéo điểm đó lên trên. Người dùng có thể di chuyển qua lại giữa hai điểm, nhấp và kéo chúng lên hoặc xuống khi cần, cho đến khi hài lòng với góc của lát cắt:

Điều chỉnh

Bước 10: Chuyển đổi đường path thành vector mask

Để tạo lát cắt, ta cần biến đường path thành vector mask. Chuyển đến bảng điều khiển Layers, nhấn và giữ phím Ctrl (Win) hoặc Command (Mac) trên bàn phím và nhấp vào biểu tượng Add Layer Mask:

Tạo bản sao

Hình thu nhỏ của vector mask xuất hiện bên cạnh hình thu nhỏ xem trước của smart object:

Bản sao xuất hiện

Và trong tài liệu, ta thấy rằng phần trên cùng của văn bản đã biến mất. Chỉ phần dưới cùng bên trong vector mask vẫn hiển thị, tạo ra lát cắt đầu tiên:

Hiển thị phần dưới

Bước 11: Tạo một bản sao của smart object

Để tạo lát cắt trên cùng, hãy tạo một bản sao của smart object bằng cách vào menu Layer, chọn New, sau đó chọn Layer via Copy. Hoặc có thể nhấn phím tắt, Ctrl + J (Win) hoặc Command + J (Mac):

Bản sao smart object

Trong bảng điều khiển Layers, một bản sao của smart object sẽ xuất hiện phía trên bản gốc:

Xuất hiện bản sao

Bước 12: Chọn "Subtract Front Shape"

Trong Options Bar, nhấp vào biểu tượng Path Operations:

Path Operations

Và chọn Subtract Front Shape từ menu:

Subtract Front Shape

Tùy chọn này sẽ đảo ngược vector mask, làm cho lát cắt trên cùng hiển thị và bây giờ ta sẽ có cả hai lát cắt:

Ẩn đường Path

Ta không cần đến outline đường path nữa nữa. Vì vậy, để ẩn đường path, hãy nhấp vào bất cứ nơi nào bên ngoài nó:

Ẩn path

Xem các lát cắt

Có vẻ như văn bản vẫn chưa được chia thành các lát cắt riêng biệt. Nhưng người dùng có thể kích hoạt và vô hiệu hóa các lát cắt riêng lẻ bằng cách nhấp vào biểu tượng hiển thị (hình con mắt) của chúng trong bảng điều khiển Layers.

Nếu nhấp vào biểu tượng hiển thị để vô hiệu hóa smart object ở trên cùng:

Hiển thị

Ta sẽ chỉ thấy phần dưới cùng của văn bản:

Phần dưới cùng

Sau đó, ta sẽ nhấp vào biểu tượng hiển thị tương tự một lần nữa để kích hoạt lại lát cắt trên cùng. Và nếu sau đó ta vô hiệu hóa lát cắt phía dưới bằng cách nhấp vào biểu tượng hiển thị của nó:

Vô hiệu hóa

Ta sẽ chỉ thấy lát cắt trên cùng của văn bản. Để kích hoạt lại lát cắt dưới cùng, hãy nhấp lại vào biểu tượng hiển thị của nó:

Kích hoạt lại

Bước 13: Chọn Move Tool

Để tách các lát cắt ra, chọn Move Tool của Photoshop từ Toolbar:

Move

Bước 14: Kéo các lát cắt tách ra khỏi nhau

Chọn lát cắt muốn di chuyển bằng cách nhấp vào nó trong bảng điều khiển Layers, sau đó kéo nó vào vị trí trong tài liệu. Hoặc, thay vì kéo bằng Move Tool, người dùng có thể nhấn các phím mũi tên trên bàn phím để đưa lát cắt vào đúng vị trí (người dùng vẫn cần phải chọn Move Tool).

Ví dụ sẽ chọn lát cắt dưới cùng trong bảng điều khiển Layers:

Layers

Và sau đó ta sẽ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím để nhích phần dưới cùng xuống dưới và sang phải:

Dùng mũi tên

Kích hoạt lại phần Additional text

Tiếp theo, ta sẽ kích hoạt lại văn bản bổ sung (Additional text) bằng cách nhấp vào biểu tượng hiển thị của nhóm layer:

Additional text

Và ở đây, ta thấy bố cục với hiệu ứng văn bản cắt lát đã được thêm vào:

Bố cục

Cách chỉnh sửa văn bản bên trong các lát cắt

Bây giờ, hiệu ứng văn bản cắt lát đã được tạo. Tiếp theo, hãy tìm hiểu cách chỉnh sửa văn bản bên trong các lát cắt.

Mặc dù, ta đã tạo các lát cắt bằng hai smart object riêng biệt, nhưng mỗi smart object đều có cùng một layer Type giống nhau. Vì vậy, nếu ta thay đổi văn bản trong smart object này, thay đổi đó cũng sẽ xuất hiện trong smart object thứ hai.

Bước 1: Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của smart object

Để chỉnh sửa văn bản, nhấp đúp vào một trong các hình thu nhỏ của smart object. Một trong số những hình thu nhỏ này sẽ hoạt động:

Hình thu nhỏ

Văn bản sẽ mở trong tài liệu riêng của mình:

Tài liệu

Bước 2: Chọn Type Tool

Chọn Type Tool của Photoshop từ Toolbar:

Type Tool

Bước 3: Chỉnh sửa văn bản

Và sau đó chỉnh sửa văn bản. Ta sẽ nhấp đúp vào văn bản để highlight toàn bộ từ:

Chỉnh sửa văn bản

Sau đó, ta sẽ thay đổi từ "SLICE" thành "PIZZA":

Pizza

Bước 4: Nhấp vào dấu chọn trong Options Bar

Để chấp nhận thay đổi, hãy nhấp vào dấu tích trong Options Bar:

Dấu chọn

Bước 5: Chọn tùy chọn "Reveal All" nếu cần

Lưu ý rằng trong trường hợp này, chỉnh sửa văn bản đã tạo ra một vấn đề. Văn bản mới hơi dài và không vừa trong khu vực có thể xem được của tài liệu, do đó, một phần của chữ "A" bên phải đang mở rộng ra khỏi canvas (khung vẽ):

Canvas

Nếu điều này xảy ra với văn bản của bạn, hãy chuyển đến menu Image trong Menu Bar và chọn Reveal All:

Reveal All

Và Photoshop sẽ ngay lập tức thay đổi kích thước khung vẽ để phù hợp với toàn bộ văn bản:

Thay đổi kích thước canvas

Bước 6: Lưu và đóng tài liệu smart object

Để chấp nhận thay đổi và quay lại tài liệu chính, ta cần lưu và đóng tài liệu của smart object.

Chuyển đến menu File và chọn Save:

Save

Và sau đó quay lại menu File và chọn Close:

Close

Quay lại tài liệu chính, ta sẽ thấy hiệu ứng tương tự, nhưng lần này với văn bản được chỉnh sửa:

Kết quả

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 26/02/2019 08:51
4,73 👨 6.365
0 Bình luận
Sắp xếp theo