Làm việc với tiện ích chuẩn đoán Domain Controller – Phần 4

Quản trị mạng – Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số bài test có thể thực hiện trên công cụ chuẩn đoán Domain Controller.

Chúng tôi đã kết thúc phần trước trong loạt bài này bằng việc nói về một số kiểu test riêng mà bạn có thể thực hiện bằng công cụ chuẩn đoán Domain Controller. Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục và đề cập đến một số kiểu test khác.

DCPROMO

Một số kiểu test hiện hữu thông qua tiện ích chuẩn đoán Domain Controller thường ít được biết đến. Tuy nhiên ngược với sự thật đó chúng lại rất hữu dụng, test DCPROMO là một trong số các trường hợp đó. Nó được thiết kế để cho phép bạn test sự sẵn sàng của máy chủ trước khi tăng cường vào một domain controller. Khi đó nó giúp cho việc tăng cường một máy chủ vào một domain controller sẽ khá là một quá trình đơn giản. Bạn chỉ cần nhập vào lệnh DCPROMO, kích Next một vài lần là có thể tìm được những vấn đề cần phải điều chỉnh.

Nếu sử dụng test DCPROMO, bạn sẽ phải sử dụng ít nhất hai chuyển đổi lệnh thêm với nó. Chuyển đổi lệnh đầu tiên mà bạn cần phải sử dụng đó là /DNSDomain. Bạn phải sử dụng chuyển đổi lệnh này để mách bảo tiện ích chuẩn đoán Domain Controller miền nào máy chủ sẽ được tạo một Domain Controller bên trong.

Tiếp sau chuyển đổi lệnh /DNSDomain là chuyển đổi lệnh thứ hai nhằm mách bảo cho tiện ích chuẩn đoán những ý định của bạn cho máy chủ là gì. Cho ví dụ, nếu máy chủ sẽ là một Domain Controller nằm trong một forest mới thì nó cần phải được test khác với náy chủ sẽ là một Domain Controller mở rộng trong miền đang tồn tại.

Các chuyển đổi lệnh mà bạn sử dụng ở đây là để mách bảo tiện ích chuẩn đoán cách Domain Controller sẽ phù hợp với cấu trúc Active Directory đang tồn tại như thế nào. Các chuyển đổi lệnh đó là:

/NewForest
/NewTree
/ChildDomain
/ReplicaDC

Cho ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng máy chủ như một Domain Controller mở rộng trong một miền đang tồn tại có tên Contoso.com thì cú pháp đầy đủ của lệnh sẽ là:

DCDIAG /test:DCPROMO /DNSDomain:Contoso /ReplicaDC

Tuy nhiên có một vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là nếu bạn sử dụng chuyển đổi lệnh /NewTree thì bạn sẽ phải sử dụng chuyển đổi lệnh thứ ba mang tên /ForestRoot. Chỉ cần đặt sau chuyển đổi lệnh /ForestRoot một dấu hai chấm và tên của miền gốc (/ForestRoot:Contoso.com).

DNS

Có thể nhiều bạn cho tiện ích chuẩn đoán Domain Controller như một cơ chế cho việc chạy các test chuẩn đoán đối với các Domain Controller. Tuy vậy, tiện ích này lại có một loạt các test đã được thiết kế để giúp bạn chuẩn đoán các vấn đề xảy ra với máy chủ DNS của bạn. Điều này không hề ngạc nhiên vì Active Directory hoàn toàn phụ thuộc vào Domain Name Services và Domain Controller đầu tiên trong forest thường được cấu hình để thực hiện như một máy chủ DNS.

DNS test được sử dụng cho khá nhiều kiểu test khác nhau, bất cứ test nào cũng đều có thể được thực hiện một cách riêng rẽ. Nếu bạn gọi một DNS test nhưng không chỉ định bất cứ một chuyển đổi phụ thêm nào thì công cụ chuẩn đoán sẽ chạy tất cả như các test nhỏ bên trong nó. Test được bỏ qua bao gồm các tên miền ngoài. Chúng tôi sẽ giới thiệu về kiểu test này trong chốc lát. Tuy nhiên trước khi thực hiện, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một danh sách các test có thể được thực hiện khi DNS test chạy mà không có bất cứ một chuyển đổi lệnh mở rộng nào. Hình A bên dưới thể hiện một số kiểu DNS test mặc định như thế nào khi được thực thi.

Kiểu test

Chuyển đổi lệnh cho việc thực hiện test

Phần mô tả cho test

Basic diagnostic test

/DNSBasic

Đây là một test chuẩn đoán lỗi cơ bản, được thực hiện bất cứ lúc nào khi thực hiện một DNS test. Test này không thể bỏ qua, không quan tâm đến chuyển đổi lệnh nào được sử dụng.

Forwarder and root hint test

/DNSForwarders

Kiểm tra người chuyển tiếp của máy chủ DNS và root hint của nó.

Delegation test

/DNSDelegation

Kiểm tra sự ủy nhiệm của máy chủ DNS

Dynamic Update Test

/DNSDynamicUpdate

Kiểm tra xem phần nào của không gian tên DNS mà máy chủ DNS có thẩm quyền.

Record Registration Test

/DNSRecordRegistration

Thẩm định rằng các bản ghi có thể được đăng ký trên máy chủ DNS.

Hình A

Hình B: Đây là những gì thấy được khi thực hiện DNS test mặc định

Ở trên chúng tôi đã đề cập rằng chỉ có test không được chạy mặc định khi bạn chỉ định rằng bạn muốn test cấu hình DNS là test giải pháp tên bên ngoài. Có một số chuyển đổi lệnh bạn có thể sử dụng nếu muốn chạy kiểu test này.

Một tùy chọn ở đây là sử dụng chuyển đổi lệnh /DNAAll. Chuyển đổi lệnh này mách bảo tiện ích chuẩn đoán chạy tất cả các test có liên quan đến DNS, gồm có test giải pháp tên bên ngoài. Cú pháp của lệnh này như sau:

DCDIAG /TEST:DNS /DNSAll

Bạn cũng có một tùy chọn cho việc gọi một test tên bên ngoài nào đó thay cho việc bó bọc test với mọi test có liên quan đến DNS mà tiện ích có thể chạy. Nếu bạn muốn gọi một test tên bên ngoài nào đó, bạn có thể thực hiện bằng cách chỉ định chuyển đổi lệnh /DNSResolveExtName.
Trong trường hợp bạn vẫn đang phân vân, kiểu test giải pháp tên bên ngoài có thể thử giải quyết với tên miền Microsoft.com. Mặc dù vậy, bạn có tể chỉ định một tên miền bên ngoài khác để sẽ được giải quyết bằng việc thêm chuyển đổi lệnh /DNSInternetName, kết hợp với tên mà bạn muốn giải quyết.

SysVolCheck

Một trong những kiểu test đơn giản nhất mà tiện ích chuẩn đoán có thể thực hiện là SysVolCheck. Kiểu test này thực hiện một số test cơ bản đối với các partition Active Directory khác nhau gồm có các vùng DNS của forest, vùng DNS của miền, lược đồ, partition cấu hình và trên các partition miền. Bạn có thể thấy những gì ở kiểu test SysVolCheck này khi thực thi trong hình C.

Hình C

Kiểu test SysVolCheck thực hiện một số test kết nối ban đầu, sau đó test các partition Active Directory khác.

FrsEvent

Test cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là FRSEvent. FRS chính là viết tắt của cụm từ File Replication Service. Kiểu test này sẽ kiểm tra xem File Replication Service có cảm thấy bất cứ lỗi hoạt động nào không. Điều này là quan trọng vì nếu FRS gặp sự cố thì các Domain Controller có thể mất đồng bộ, điều đó có thể làm cho các chính sách không được áp dụng đúng cách cho tới khi vấn đề được khắc phục.

Kết luận

Trong phần này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số kiểu test để các bạn có thể chạy bằng cách sử dụng tiện ích chuẩn đoán Domain Controller. Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số kiểu test nữa.

Thứ Hai, 16/03/2009 08:50
31 👨 1.586
0 Bình luận
Sắp xếp theo