Tấn công DDoS ICMP Flood là gì?

Cuộc tấn công ICMP (Internet Control Message Protocol) Flood, còn được gọi là cuộc tấn công Ping Flood, là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) phổ biến, trong đó kẻ tấn công cố gắng áp đảo một thiết bị được nhắm mục tiêu bằng ICMP echo-request (ping).

Thông thường, các tin nhắn ICMP echo-request và echo-reply được sử dụng để ping một thiết bị mạng nhằm chẩn đoán tình trạng và kết nối của thiết bị cũng như kết nối giữa người gửi và thiết bị. Bằng cách làm tràn ngập mục tiêu với các gói yêu cầu, mạng buộc phải trả lời với số lượng reply packet (gói phản hồi) bằng nhau. Điều này khiến mục tiêu trở nên không thể truy cập được đối với lưu lượng bình thường.

Các loại tấn công ICMP request khác có thể liên quan đến những công cụ hoặc code tùy chỉnh, chẳng hạn như hping và scapy. Lưu lượng tấn công phát ra từ nhiều thiết bị được coi là tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán. Trong kiểu tấn công DDoS này, cả kênh đến và kênh đi của mạng đều áp đảo, tiêu tốn băng thông đáng kể và dẫn đến hiện tượng dịch vụ từ chối.

ICMP Flood là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) phổ biến
ICMP Flood là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) phổ biến

Các dấu hiệu của một cuộc tấn công ICMP Flood là gì?

Một cuộc tấn công DDoS ICMP Flood yêu cầu kẻ tấn công biết địa chỉ IP của mục tiêu. Các cuộc tấn công có thể được chia thành 3 loại, xác định bởi mục tiêu và cách địa chỉ IP được phân giải:

- Mục tiêu cục bộ bị tiết lộ - Trong kiểu tấn công DDoS này, cuộc tấn công Ping Flood nhắm vào một máy tính cụ thể trên mạng cục bộ. Trong trường hợp này, kẻ tấn công phải lấy trước địa chỉ IP đích.

- Router bị tiết lộ - Ở đây, cuộc tấn công Ping Flood nhắm vào các router với mục tiêu làm gián đoạn liên lạc giữa các máy tính trong mạng. Trong kiểu tấn công DDoS này, kẻ tấn công phải có địa chỉ IP nội bộ của router cục bộ.

- Blind ping - Điều này liên quan đến việc sử dụng một chương trình bên ngoài để tiết lộ địa chỉ IP của máy tính mục tiêu hoặc router trước khi khởi động một cuộc tấn công DDoS.

Tại sao các cuộc tấn công ICMP Flood lại nguy hiểm?

Các cuộc tấn công ICMP Flood rất nguy hiểm
Các cuộc tấn công ICMP Flood rất nguy hiểm

Bởi vì các cuộc tấn công DDoS ICMP Flood áp đảo các kết nối mạng của thiết bị được nhắm mục tiêu với lưu lượng truy cập không có thật, do đó các yêu cầu hợp pháp bị ngăn chặn. Kịch bản này tạo thành mức độ nguy hiểm của cuộc tấn công DoS hoặc DDoS (trong trường hợp có nhiều cuộc tấn công phối hợp).

Điều làm cho vectơ tấn công này trở nên nguy hiểm hơn là trong quá khứ, những kẻ tấn công sẽ giả mạo một địa chỉ IP sai để che giấu thiết bị gửi. Nhưng với các cuộc tấn công botnet tinh vi ngày nay (đặc biệt là các bot dựa trên IoT), những kẻ tấn công thậm chí không bận tâm đến việc che giấu IP của bot. Thay vào đó, chúng sử dụng một mạng lưới rộng lớn gồm các bot không bị giả mạo để áp đảo máy chủ mục tiêu.

Chủ Nhật, 27/12/2020 09:19
51 👨 1.719
0 Bình luận
Sắp xếp theo