Vị trí xuất hiện hộp công cụ trong Free Fire

Hộp công cụ (Toolbox) Free Fire là một tính năng độc đáo của "Lửa Miễn Phí". Hộp công cụ này khá được việc trong game khi nó cung cấp cho các bạn  Hơn nữa, bạn có thể tìm thấy nhiều hộp công cụ này ở nhiều nơi trên cả ba bản đồ của trò chơi này.

Cụ thể, trong Hộp công cụ trong trò chơi này sẽ chứa nhiều công cụ, vật phẩm có giá trị mà bạn sẽ phải cần trong trận đấu của mình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ trong các hộp này để nâng cấp giáp của mình từ cấp 2 lên cấp 3 và từ cấp 3 lên cấp 4. Dưới đây là những vị trí có thể xuất hiện Toolbox.

Vị trí hộp công cụ tại Đảo Quân Sự

Có một số vị trí bạn có thể thấy hộp công cụ ở Bermuda. Bạn có thể tìm thấy tối đa 9 toolbox trong Peak và hộp trong Mars Electronic. Có một số địa điểm có đến 2 hộp công cụ, chẳng hạn như Pochinok, Sentosa, Factory, Dam và Riverside.

hộp công cụ free fire

Ở một số nơi khác, bạn sẽ chỉ nhìn thấy một hộp công cụ, chẳng hạn như Clock Tower, Graveyard, Plantation, Shipyard và Mill. Ngoài ra, còn một số hộp công cụ ở giữa các địa điểm ở trên.

Vị trí hộp công cụ ở Đảo Sa Mạc

Bạn sẽ tìm thấy nhiều hộp công cụ ở trên bản đồ này. Bayfront có 2 hộp công cụ trong khi ở những nơi khác chỉ có 1 hộp công cụ. Ví dụ, bạn sẽ tìm thấy một hộp công cụ ở Old Hampton, Shrine, Confinement Hall và Council Hall.

hộp công cụ free fire

Bạn cũng sẽ nhìn thấy được một hộp trong Foundation và một hộp khác ở phía đông nam ngay tại vị trí này. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy vật phẩm này ở Santa Catarina, Sub, Stone Ridge...

Hộp công cụ trong Đảo Thiên Đường

Dù không nhiều hộp công cụ và diện tích bản đồ khá lớn, bạn vẫn có thể tìm thấy đầy đủ công cụ cần thiết. Bạn sẽ tìm thấy tối đa 8 hộp ở West Island và 4 hộp Brasilia.

hộp công cụ free fire

Ngoài ra, một số địa điểm như Fields, Southern, Forge có 3 ô để người chơi sử dụng. Người chơi có thể tìm thấy một hộp công cụ.

Bên cạnh đó, một số nơi như Southern Island, Fields, Forge có 3 ô để người chơi sử dụng. Người chơi có thể tìm thấy một hộp công cụ ở một số nơi khác, chẳng hạn như Ski Lodge, Campsite, Moathouse, Crossroads...

Xem thêm:

Thứ Năm, 27/08/2020 14:20
420 👨 8.765
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Game Mobile