eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về Networking Basic

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra về Networking Basic, tổng cộng sẽ có 13 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế. Sẽ có một số câu hỏi với nhiều phương án trả lời khác nhau.

 • 1. Dây cáp mạng dùng để kết nối vật lý các máy tính lại với nhau?
  • Đúng
  • Sai
 • 2.... liệt kê các nguồn tài nguyên được chia sẻ trên mạng.
  • My Computer
  • My Network Places
  • Entire Network
  • Computers Near me
 • 3. P2P là viết tắt của?
  • Peer to Peer
  • People to People
  • Program to Program
  • Plan to Program
 • 4. Các máy chủ của Microsoft làm việc trên hệ điều hành nào?
  • Windows
  • Linux
  • Unix
 • 5. Địa chỉ IP thực sự chỉ (refer) tới một host?
  • Đúng
  • Sai
 • 6. Nhiệm vụ của lớp... là vận chuyển một luồng bit thô (raw) từ máy này sang máy khác.
  • Physical
  • Data Link
  • Network
  • Application
 • 7. ... hoạt động như một máy phát và máy thu trung tâm trọng mạng LAN không dây.
  • Access Nodes
  • Access Points
  • Access Hubs
  • Không có đáp án đúng.
 • 8. Service được yêu cầu bởi tầng Data là?
  • Unacknowledged connectionless service
  • Acknowledged connectionless service
  • Acknowledged connection-oriented service
  • Tất cả các service trên.
 • 9. Mạng đơn giản chỉ là 2 hoặc nhiều máy tính được kết nối bằng dây cáp (hoặc trong một số trường hợp là kết nối không dây), đúng hay sai?
  • Đúng
  • Sai
 • 10. Tầng Data Link:
  • Cung cấp các interface dịch vụ được xác định trước cho tầng Network.
  • Xử lý các lỗi truyền tải.
  • Điều chỉnh luồng dữ liệu để bộ thu chậm (slow receiver) không bị tràn bởi bộ gửi nhanh (fast sender).
  • Tất cả các đáp án trên.
 • 11. Thuật toán nào là một phần trong phần mềm của tầng Network, chịu trách nhiệm quyết định output line mà gói tin đến sẽ được truyền qua.
  • Routing
  • Session
  • Adaptive
  • Nonadaptive
 • 12. Sử dụng mạng, bạn có thể thiết lập nguồn tài nguyên của máy tính nhất định - như ổ cứng hoặc máy in - để các máy tính khác trong mạng có thể truy cập vào nguồn tài nguyên đó.
  • Đúng
  • Sai
 • 13. Cả LPT1 và PRN đều đề cập đến cổng song song đầu tiên và có thể được sử dụng thay thế cho nhau.
  • Đúng
  • Sai
Tệ quá nhỉ!
Khá đấy!
Quá đỉnh!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 17/01/2019 16:03
3,520 👨 6.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo