Cách thay đổi kích thước con trỏ trên desktop Debian 10

Khi chuyển sang môi trường desktop mới, khả năng hiển thị và tính dễ sử dụng là mối quan tâm lớn đối với bất kỳ người dùng nào khi làm việc trên hệ thống máy tính. Kích thước con trỏ, trong số nhiều tính năng hình ảnh khác, là một trong những điều như vậy. Chắc chắn bạn muốn nó phù hợp với kích thước màn hình, kích thước văn bản và cài đặt Zoom screen (thu phóng màn hình).

Thay đổi kích thước con trỏ thông qua GUI

Debian cho phép bạn thay đổi kích thước con trỏ thông qua tiện ích Settings. Bạn có thể truy cập tiện ích Settings thông qua tìm kiếm Application Launcher hoặc bằng cách nhấp vào mũi tên xuống nằm ở góc trên bên phải màn hình, sau đó nhấp vào biểu tượng Settings:

Nhấp vào biểu tượng Settings
Nhấp vào biểu tượng Settings

Tiện ích Settings mở trong chế độ xem bạn đã bật khi thoát khỏi Settings lần cuối. Chọn tab Universal Access từ bảng điều khiển bên trái, sau đó bấm vào Cursor Size trong cột Seeing. Bạn có thể chọn kích thước con trỏ từ danh sách có sẵn gồm 5 tùy chọn.

Bạn có thể chọn kích thước con trỏ từ danh sách
Bạn có thể chọn kích thước con trỏ từ danh sách

Kích thước con trỏ sẽ ngay lập tức thay đổi thành cài đặt mong muốn.

Thay đổi kích thước con trỏ thông qua dòng lệnh

Mở Terminal Debian thông qua tìm kiếm Application Launcher như sau:

Mở Terminal
Mở Terminal

Application Launcher có thể tiếp cận bằng cách nhấn phím Super/Windows.

Nhập lệnh sau để có được vị trí con trỏ hiện tại:

$ gsettings get org.gnome.desktop.interface cursor-size
Tìm vị trí con trỏ hiện tại
Tìm vị trí con trỏ hiện tại

24 là kích thước con trỏ mặc định, tính bằng pixel cho desktop Debian. Các giá trị pixel sau tương ứng với kích thước bạn thấy trong tiện ích Settings đồ họa:

  • 24: Mặc định
  • 32: Trung bình
  • 48: Lớn
  • 64: Lớn hơn
  • 96: Lớn nhất

Bạn có thể thay đổi kích thước con trỏ từ các tùy chọn này thông qua lệnh sau:

$ gsettings set org.gnome.desktop.interface cursor-size [kích thước tính bằng pixel]
Bạn có thể thay đổi kích thước con trỏ theo ý muốn
Bạn có thể thay đổi kích thước con trỏ theo ý muốn

Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi bạn nhập lệnh được đề cập ở trên.

Thứ Sáu, 03/04/2020 07:57
52 👨 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo