Cách mở Personalization giao diện cũ trên Windows 10

Giao diện cũ trên Windows 7,8

Phần cá nhân hóa màn hình Windows 10 là Personalization đã thay đổi giao diện cũng như cách sắp xếp các tùy chọn như thay đổi hình nền, thay đổi màn hình khóa máy tính,… Điều này khiến nhiều người dùng Windows 7, Windows 8 chuyển sang Windows 10 gặp khó khăn trong việc sử dụng Personalization. Nếu bạn muốn sử dụng giao diện Personalization cũ trên Windows 10 thì có thể thực hiện cách làm rất đơn giản.

Cách mở Personalization giao diện cũ

Bước 1:

Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run rồi nhập từ khóa dưới đây và nhấn Ok để truy cập.

  • explorer shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}

Mở hộp thoại Run

Bước 2:

Ngay sau đó giao diện Personalization cũ trên Windows 7, Windows 8 sẽ xuất hiện như hình dưới. Vẫn sẽ có những phần quen thuộc để tùy chỉnh giao diện màn hình máy tính như Color, Desktop Background, Screen Saver, Change desktop icons. Hoặc một số phần như Change mouse pointers, Sounds.

Giao diện Personalization cũ

Ngoài ra để mở các tính năng có trong giao diện Personalization cũ, bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây.

Mở cửa sổ Sounds

  • rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl ,2

Mở cửa sổ Screen Saver

  • rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,screensaver,@screensaver

Mở Screensaver

Mở cửa sổ Change mouse pointers

  • rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1

Mở cửa sổ Change desktop icons

  • rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0

Với những lệnh đơn giản bạn có thể mở giao diện Personalization của Windows 7, Windows 8 trên máy tính Windows 10 dễ dàng. Như vậy chúng ta sẽ tùy chỉnh màn hình Windows nhanh hơn với các mục tùy chọn quen thuộc.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 30/11/2018 08:07
4,25 👨 6.055
0 Bình luận
Sắp xếp theo