Cách đặt nhóm tab Safari truy cập ở chế độ Focus iPhone

Chế độ Focus iPhone có rất nhiều thiết lập để chúng ta điều chỉnh sử dụng khi bạn đưa iPhone và chế độ này. Chẳng hạn bạn thiết lập tắt thông báo ứng dụng cụ thể ở chế độ Focus iPhone, nhóm tab Safari truy cập khi dùng Focus iPhone. Với thiết lập nhóm tab trên Safari truy cập ở chế độ Focus, bạn dễ dàng hạn chế việc truy cập ngoài những tab không cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cài đặt nhóm tab Safari truy cập ở chế độ Focus iPhone.

Hướng dẫn đặt nhóm tab Safari truy cập trong Focus Mode

Bước 1:

Tại giao diện trên điện thoại, chúng ta truy cập vào Cài đặt rồi nhấn chọn vào chế độ Tập trung. Sau đó bạn nhấn vào hồ sơ chế độ Tập trung có sẵn muốn sử dụng hoặc nhấn dấu cộng để tạo hồ sơ mới.

Bước 2:

Trong giao diện điều chỉnh hồ sơ chúng ta nhấn chọn vào Thêm bộ lọc để điều chỉnh iPhone cũng như ứng dụng khi sử dụng chế độ tập trung.

Thêm bộ lọc trên iPhone

Bước 3:

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy có một số ứng dụng được phép sử dụng hay gửi thông báo khi chúng ta sử dụng chế độ tập trung này trên iPhone. Bạn sẽ nhấn chọn vào Safari. Tiếp tục nhấn vào nút Chọn để chọn nhóm tab Safari bạn đã tạo trên trình duyệt để đưa vào thiết lập bộ lọc này.

Bước 4:

Khi đó sẽ hiển thị danh sách nhóm tab Safari mà bạn đã tạo để lựa chọn. Bạn muốn dùng nhóm tab nào trên Safari khi truy cập chế độ tập trung thì nhấn chọn nhóm tab đó. Như vậy nhóm tab Safari đó đã được chọn khi dùng chế độ tập trung này.

Bước 5:

Trong khi sử dụng thì bạn cũng có thể thay đổi lại nhóm tab Safari đã thiết lập ở chế độ tập trung mà mình đã chọn. Lúc này bạn nhấn lại vào nhóm tab để điều chỉnh lại theo ý mình.

Bước 6:

Chúng ta sẽ nhấn lại vào nhóm tab Safari mới để thêm vào chế độ tập trung. Ngoài ra bạn cũng có thể nhấn vào Xóa bộ lọc để bỏ thiết lập cài nhóm tab Safari truy cập khi sử dụng chế độ tập trung này.

Thứ Tư, 21/12/2022 21:05
31 👨 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo