• Cách kết hợp các layer trong Photoshop Cách kết hợp các layer trong Photoshop
    Đôi khi cần phải kết hợp hoặc hợp nhất các layer lại với nhau để làm việc trên hình ảnh được hợp nhất hoặc làm phẳng tất cả các layer và tạo thành một layer duy nhất. May mắn thay, có một số tùy chọn có sẵn để kết hợp các layer trong Photoshop.
  • Cách thêm phông chữ vào Photoshop Cách thêm phông chữ vào Photoshop
    Thêm phông chữ vào Photoshop là một nhiệm vụ dễ dàng, vì chỉ cần thêm chúng vào ổ cứng máy tính, chương trình sẽ lo phần còn lại cho bạn.