Cấu hình chat nhiều nick YM trên một máy tính

Có rất nhiều cách để chat nhiều nick trong cùng một máy tính: bạn có thể online vừa bằng chương trình Yahoo! Messenger vừa online trên các website hỗ trợ online YM; hoặc bạn có thể cài đặt thêm một phần mềm thứ 3. Quản Trị Mạng muốn chia sẻ một cách làm đơn giản hơn nhiều.

Thứ Tư, 09/06/2010 13:10
3,612 👨 17.720
0 Bình luận
Sắp xếp theo