Cấu hình các công nghệ bảo vệ mạng Windows XP SP2 trên một máy tính (Phần III)

Phần I: Sử dụng Windows Security Center
Phần II: Cấu hình Internet Explorer

Cấu hình Outlook Express

Những chương trình Email thường sử dụng tính năng của HyperText Markup Language (HTML) để nâng cao vẻ đẹp và nội dung của các email. Tuy nhiên, việc sử dụng HTML đã gây ra hai lỗ hổng cho email:

 • HTML có thể hoạt động như một nguồn cấp cho các kịch bản chạy trên máy tính của bạn. Điều này có nghĩa rằng bất kỳ ai gửi cho bạn một email bằng HTML đều có thể làm cho máy tính chạy các kịch bản để đưa máy tính ra ngoài tầm kiểm soát của bạn.
 • Các doanh nghiệp sử dụng spam như một kỹ thuật marketing gồm có một số liên kết kèm theo – trong email mà họ gửi đi – đến các hình ảnh trên máy chủ web của họ. Người nhận không biết về nội dung mã nguy hiểm tiềm tàng, nên khi mở email có liên kết thì Outlook Express sẽ tự động liên kết với máy chủ Web để tải hoặc hiển thị các hình ảnh. Khi yêu cầu một hình ảnh đến máy chủ web, nó có thể xác định rằng thông báo email spam đã nhận được bởi một tài khoản email có tồn tại, và do đó họ có thể hợp lệ hóa địa chỉ email trong danh sách thư của một người khởi tạo spam.

Để giảm bớt các rủi ro đặt ra bởi vấn đề đó. Outlook Express đã đưa ra các tính năng dưới đây:

Chế độ Plain text. Tính năng này cung cấp cho bạn một tùy chọn để hiển thị các thông báo email dưới dạng plain text (không định dạng, không hình ảnh, chỉ là văn bản thuần túy) thay vì HTML. Bằng cách đó có thể chặn được truy cập vào các liên kết có thể được sử dụng cho mục đích nguy hiểm.

Không tải các nội dung HTML mở rộng. Tính năng mặc định này ngăn chặn sự kiểm chứng của một địa chỉ email có tồn tại với người khởi tạo spam bởi vì nó không cho phép sử dụng các liên kết mở rộng. Tính năng này cũng tối thiểu hóa một vấn đề chung cho các máy tính sử dụng quay số kết nối mạng. Bất kỳ cố gắng xem thông báo HTML với nội dung mở rộng nào cũng đều làm cho modem quay số không tải được các nội dung mở rộng.

Quản lý đính kèm Attachment Manager. Outlook Express sẽ gọi Attachment Manager khi bạn nhận được các đính kèm email. Nếu một đính kèm được xem xét an toàn thì Outlook Express làm cho nó phù hợp bằng cách hiển thị các hình ảnh an toàn và cho phép bạn có thể mở các đính kèm an toàn. Nếu một đính kèm được phát hiện là không an toàn, ví dụ một chương trình có khả năng thực thi thì Attachment Manager sẽ khóa vì vậy bạn không thể mở nó như thông thường. Bạn sẽ thấy một thông báo. Các đính kèm dạng này gồm file thực thi (.exe), file bảo vệ màn hình (.scr) và file kịch bản (.vbs). Nếu sự an toàn của file đính kèm không được xác định rõ thì bạn sẽ nhận được cảnh báo khi thư di chuyển, lưu, mở hoặc in file đó.

Lưu ý: Microsoft Windows Messenger và Internet Explorer cũng sử dụng Attachment Manager để quản lý các đính kèm email và các download trên Internet. Các chương trình này và thành phần của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi các thiết lập này.

Khi lưu file vào ổ cứng từ một chương trình sử dụng Attachment Manager, các thông tin vùng nội dung Web cho file cũng được lưu cùng với file.

Để cấu hình Outlook Express bạn phải thực hiện các thủ tục dưới đây:

 • Kích hoạt chế độ Plain Text
 • Sử dụng Security Options để cấu hình Outlook Express quản lý các file đính kèm

Các yêu cầu để thực hiện

Quan trọng: Bạn phải đăng nhập với tư cách là thành viên của nhóm người dùng

Lưu ý: Bạn không cần đăng nhập như thành viên của nhóm bảo mật quản trị viên

Kích hoạt chế độ Plain Text

Để kích hoạt chế độ Text mode

1.

Kích Start, trỏ tới All Programs, sau đó kích Outlook Express.

2.

Trong Outlook Express, kích Tools > Options, sau đó chọn tab Read.


Hình 19: Các tùy chọn đọc thư trong Outlook Express

3.

Trong phần Reading Messages chọn Read all messages in plain text, sau đó kích Apply.

4.

Kích tab Send


Hình 20: Các tùy chọn gửi thư trong Outlook Express

5.

Bảo đảm rằng trong Mail Sending FormatNews Sending Format chọn Plain Text, sau đó kích OK.

Sử dụng các tùy chọn bảo mật để cấu hình Outlook Express quản lý các file đính kèm như thế nào

Những thiết lập mặc định của các tùy chọn bảo mật đều là cần thiết cho hầu hết người dùng.

Để sử dụng các tùy chọn bảo mật để cấu hình Outlook Express quản lý file đính kèm như thế nào.

1.

Trong Outlook Express, kích Tools, sau đó kích Options và chọn Security.


Hình 21: Các tùy chọn bảo mật của Outlook Express

2.

Để kích hoạt các thiết lập mặc định, dưới Virus Protection bạn chọn các tùy chọn này:
 • Restricted sites zone (More secure)
  (Vùng hạn chế (an toàn hơn))
 • Warn me when other applications try to send mail as me
  (Cảnh báo khi các chương trình khác muốn gửi email như tôi)
 • Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus
  (Không cho phép các file đính kèm có tiềm ẩn virus được lưu hoặc mở.)

3.

Để kích hoạt các thiết lập mặc định, dưới Download Images chọn tùy chọn này:

Block images and other external content in HTML e-mail
(Khóa các hình ảnh và nội dung mở rộng khác trong email HTML)

4.

Kích OK.

Xác minh các thiết lập Outlook Express được áp dụng

Để xác minh các thiết lập Outlook Express được áp dụng

1.

Kích Start, chọn All Programs, sau đó kích Outlook Express.

2.

Trong Outlook Express, kích chọn Tools > Options, sau đó chọn tab Read.

3.

Xác minh rằng Read all messages in plain text được chọn sau đó chọn tab Send

4.

Xác minh rằng trong vùng Mail Sending FormatNews Sending FormatPlain Text đã được chọn sau đó chọn tab Security

5.

Dưới Virus Protection chọn các tùy chọn:
 • Restricted sites zone (More secure)
  (Vùng hạn chế (an toàn hơn))
 • Warn me when other applications try to send mail as me
  (Cảnh báo khi các chương trình khác muốn gửi email như tôi)
 • Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus
  (Không cho phép các file đính kèm có tiềm ẩn virus được lưu hoặc mở.)

6.

Dưới Download Images chọn tùy chọn:

Block images and other external content in HTML e-mail
(Khóa các hình ảnh và nội dung mở rộng khác trong email HTML)

7.

Kích OK.

8.

Đóng Outlook Express

Phần IV: Cấu hình Wireless Network Security

Thứ Sáu, 13/07/2007 14:41
31 👨 314
0 Bình luận
Sắp xếp theo