Cách cài đặt font và in ấn tiếng Việt trên Linux

Có 2 cách cài đặt Unicode fonts cho X Window.
1. Sử dụng ttmkfdir (cách cũ)
2. Sử dụng fontconfig (cách mới cho Mandrake-9.0, RedHat-8.0)

Cập nhật: Hiện tại phần mềm này đã không còn được tác giả hỗ trợ, mời bạn tham khảo thêm:

1. Sử dụng ttmkfdir (cách cũ):

a. Tạo /usr/share/fonts, nếu chưa có, bằng lệnh:
mkdir /usr/share/fonts

b. Mở utf8.tar.gz trong thư mục /usr/share/fonts bằng lệnh:
cd /usr/share/fonts && tar xvzf utf8.tar.gz

c. Tạo danh sách chứa fonts bằng lệnh:
cd utf8 && ttmkfdir > fonts.scale && mkfontdir

d. Báo cho fonts server biết địa điểm của Unicode fonts bằng lệnh:
chkfontpath --add /usr/share/fonts/utf8

e. Khởi động lại X font server bằng lệnh:
/etc/rc.d/init.d/xfs restart

2. Sử dụng fontconfig (cách mới cho Mandrake-9.0, RedHat-8.0):

a. Bỏ utf8.tar.gz vô /usr/share/fonts và mở nó ra bằng lệnh:
cp utf8.tar.gz /usr/share/fonts && cd /usr/share/fonts && tar xvzf utf8.tar.gz

b. Cập nhật danh sánch fonts bằng lệnh:
fc-cache

Chỉ vậy thôi không cần khởi động lại xfs hay X.

Bạn cũng có thể bỏ arial font (tải về địa chỉ ở dưới) vô trong ~/.fonts và không phải restart cái chi hết nếu bạn xài fontconfig (Red Hat 8 hoặc 9 hoặc Mandrake-9.1).

Ví dụ:

cd ~

mkdir ~/.fonts (nếu chưa có)

tar xvjf arial.tar.bz2

cp arialuni.ttf ~/.fonts

Xem trang web tiếng Việt và cách in tiếng Việt:

Thông thường nếu bạn xem trang web bằng Mozilla thì không cần phải set font gì cả. Nếu bạn xài Konqueror trên Red Hat 8.0 thì bạn phải set fonts trong Konqueror như hình ở http://www.vnlinux.org/images/konqueror1.jpg thì mới xemin được tiếng Việt.

Nếu bạn xài bản Mandrake mới nhất (9.1) thì bạn sẽ không cần làm gì hết. Việc hiển thị và in ấn tiếng Việt được hỗ trợ rất tốt.

Thêm chi tiết:

.Unicode fonts: có thể tải về từ http://www.vnlinux.org/fonts/utf8.tar.gz hoặc http://www.vnlinux.org/arial.tar.bz2 nếu bạn vẫn chưa hiển thị được tiêng Việt 100%
.fontconfig homepage tại http://www.fontconfig.org.
.ttmkfdir có thể tải về từ http://www.joerg-pommnitz.de/TrueType/xfsft.html
.mkfontdir nằm trong gói XFree86-3x (hoặc XFree86-4x)
. Viet Unicode có nhiều fonts http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=41991&release_id=132517

Thứ Sáu, 17/03/2017 11:44
33 👨 6.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo