Biến chữ Start trên Windows XP thành tên gọi tùy thích

Bài viết này tôi sẽ giới thiệu một thủ thuật nhỏ mà bạn có thể đặt tên gọi tùy ý cho nút “Start” trên Windows XP. Điểm hay của thủ thuật này là nút “Start” mới tạo ra không bị giới hạn chỉ trong 5 ký tự như một số cách làm khác

Lưu ý trước khi thực hiện:

- Thủ thuật này chỉ ứng dụng cho Hệ điều hành Windows XP phiên bản Professional và Home.

- Tập tin mà thủ thuật này sử dụng là “explorer.exe” tại thư mục C:\Windows (C: là phân vùng ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows XP). Bạn nên sao lưu lại tập tin này với một tên mới (ví dụ: ExBackup.exe) vào cùng thư mục này để dùng khi cần thiết.

- Windows XP của bạn phải sử dụng giao diện chuẩn mặc định là Windows XP (themes) thì thủ thuật thay đổi này mới có hiệu lực. Để thiết lập giao diện chuẩn này bạn vào Desktop\ Properties\ chọn tab Themes và duyệt đến theme “Windows XP”. Bạn cũng có thể chọn giao diện chuẩn để hiển thị kết quả sau khi thực hiện hoàn tất thủ thuật này.

THỰC HIỆN

Bước 1: Tải về phần mềm Resource Hacker

- Thực hiện thủ thuật này bạn sẽ cần đến một công cụ biên tập đặc biệt đó là Resource Hacker để hiệu chỉnh tập tin “explorer.exe” trong WindowsXP. Đây là một phần mềm miễn phí dùng để xem, hiệu chỉnh, thay đổi tên, thêm xóa... các tập tin nguồn (*.res) và các tập tin thực thi (*.exe, *.dll, *.cpl, *.ocx...) trên các ứng dụng Windows 32 bits (từ Win95 đến WinXP).

Resource Hacker phiên bản hiện tại là v3.4.0 (dung lượng 540 KB), bạn có thể tải về các địa chỉ

http://delphi.icm.edu.pl/ftp/tools/ResHack.zip

hay http://www.users.on.net/~johnson/resourcehacker/reshack.zip

Cũng cần tải tập tin hướng dẫn sử dụng (dung lượng 115 KB) tại:

http://www.users.on.net/~johnson/resourcehacker/reshack_hlp.zip

- Sau khi tải phần mềm xong, bạn giải nén tập tin ResHack.zip vào một thư mục nào đó trên ổ đĩa cứng và chọn tập tin “ResHacker.exe” để thực hiện thủ thuật này. Phần mềm này tự chạy, không cần phải cài đặt (Hình 1).

Hình 1

Bước 2: Chỉnh sửa tập tin “Explorer.exe”

- Bạn vào File\Open và mở tập tin “explorer.exe” tại thư mục C:\Windows\.

(Hình 2)

Hình 2

- Chọn thư mục “String Table”. Nhắp chuột vào dấu “+” phía trước “String Table” hay nhắp kép vào “String Table” để mở rộng thư mục này.

- Duyệt đến mục “37” và chọn mục “1033”, bạn sẽ thấy màn hình mới hiện ra như hình 3 (phần A).

- Đến đây, bạn sẽ thay đổi chữ “Start” (tại dòng 578 được đánh dấu như trong hình 3 phần A) bằng một chữ nào đó tùy ý bạn. Ở đây tôi sử dụng tên ví dụ là “Quan tri mang” thay cho chữ “start” bằng cách quét chọn chữ hay nhắp kép chuột lên chữ “start”.

Lưu ý: 1/ Bạn không được xóa đi dấu nháy kép mà chỉ thay thế phần chữ bên trong dấu nháy kép thôi (xem hình 3 phần B); 2/ Bạn có thể đặt một tên mới bao gồm cả khoảng trắng và ký tự đặc biệt như: ! @ # $.

Hình 3

- So sánh hình 3 phần A (bên trên) và phần B (bên dưới) bạn sẽ thấy sau khi nhập vào chữ “The Gioi @” hay bất kỳ chữ nào khác thì nút “Compile Script” (bị mờ đi trong phần A) đã được tô đậm lên để bạn chấp nhận thay đổi (đậm lên trong phần B). Nếu bạn đã đồng ý với chữ vừa thay thế, bạn phải nhắp vào nút “Compile Script” này thì thay đổi mới có hiệu lực.

- Bạn sẽ lưu lại tập tin này với một tên mới tại thư mục C:\Windows bằng cách chọn từ trình đơn File\ Save As (xem hình 4).

Hình 4

Lưu ý: 1/ Bạn phải nhập vào tên mới với cả phần mở rộng là “.exe” (ở đây tôi dùng tên tập tin là “quantrimang.exe”); 2/ Quy cách đặt tên tập tin: Không được dùng các ký tự đặc biệt hay khoảng trắng; 3/ Bạn không nên lưu lại trùng với tên “explorer.exe” bằng cách dùng phím tắt Ctrl + S hay từ trình đơn File\ Save; 4/ Bạn có thể vào thư mục C:\Windows để kiểm tra lại tập tin mới này có cùng thuộc tính và dung lượng với tập tin “explorer.exe” ban đầu hay không.

Bước 3: Chỉnh sửa Registry

- Sau khi hoàn tất thay đổi tên gọi cho chữ “start”, bạn phải đăng ký với Registry để Windows XP nhận biết được thay đổi này của bạn khi khởi động máy tính.

- Bạn vào trình đơn Start\ Run, nhập vào “Regedit” (không có dấu ngoặc kép) và nhấn Enter hay nút OK trên hộp thoại này, màn hình Registry Editor sẽ hiện ra. Tiếp theo, bạn duyệt đến thư mục Winlogon theo đường dẫn sau:

[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFT WARE\Microsoft\ Windows NT \ CurrentVersion\ Winlogon]

- Bạn chọn đến khóa Shell trong khung màn hình bên phải.

- Tiếp theo, bạn nhắp kép vào khóa Shell (khóa được tô sáng trong màn hình bên phải) để mở hộp thoại “Edit String”. Trong ô dữ liệu Value data, bạn nhập vào tên tập tin mới mà bạn đã thay đổi là “quantrimang.exe” như ở bước 2 trên đây, và nhắp OK.

- Sau khi hoàn tất bước cập nhật trên đây, tập tin “explorer.exe” đã được đổi thành “quantrimang.exe”, xem hình 5 phần B.

Hình 5

- Kết thúc bước 3 này, bạn đóng màn hình Registry và khởi động lại máy tính thì thủ thuật thay đổi này mới có hiệu lực.

Lưu ý sau khi thực hiện thủ thuật này:

1/ Nếu khởi động máy tính rồi mà chữ “start” vẫn còn xuất hiện trên menu Windows, bạn hãy kiểm tra lại xem giao diện Windows mà bạn đang dùng có phải là giao diện chuẩn mặc định không (Windows XP theme). Nếu không đúng thì bạn thực hiện thay đổi giao diện như lưu ý trong phần đầu của thủ thuật này.

2/ Trường hợp bạn khởi động lại máy tính mà màn hình không xuất hiện gì cả, bạn sẽ thực hiện khắc phục sự cố không mong muốn này như sau:

- Nhấn tổ hợp phím nóng “Ctrl+Alt+Del” để vào Windows Task Manager.

- Bạn vào File\New Task (Run...) (chức năng tương tự như bạn vào Start\Run) và nhập vào “regedit” để mở tập tin Registry, sau đó nhấn Enter hay phím OK trên hộp thoại này.

- Thực hiện giống như bước 3, nhưng lần này bạn cho giá trị trong ô dữ liệu Value data trở về giá trị ban đầu của nó là “explorer.exe” (hay là “ExBackup.exe” như ví dụ trong phần lưu ý đầu tiên của thủ thuật này).

- Hoàn tất chỉnh sửa Registry xong, bạn trở lại Windows Task Manager vào tab Shut Down\ Restart để khởi động lại, máy tính của bạn sẽ trở về trạng thái ban đầu.

3/ Trong Process (vào Task Manager và chọn tab Process) trên máy tính bạn xuất hiện tập tin “quantrimang.exe” đang được hoạt động. Bạn cũng đừng ngạc nhiên và bạn cũng đừng kết thúc khi thấy Process này xuất hiện nhé! Nếu bạn kết thúc (End Process) này thì Windows của bạn sẽ mất đi trình “Explorer” và sẽ không hoạt động bình thường. Giải thích cho sự xuất hiện này là vì bạn đã thay đổi “explorer.exe” bằng tập tin “quantrimang.exe” khi thực hiện chỉnh sửa Registry ở bước 3 trên đây.

Chúc bạn thành công!

Thứ Sáu, 03/09/2004 11:49
51 👨 3.804
0 Bình luận
Sắp xếp theo