Adobe: Flash Player và Acrobat chứa lỗ hổng nguy hiểm

Adobe mới đây đã chính thức đưa ra thông báo về một số lỗ hổng bảo mật tồn tại trên một số sản phẩm của mình gồm Flash Player, Acrobat và Adobe Reader (trình đọc PDF). Những lỗ hổng này rất nguy hiểm, các hacker có thể chiếm quyền kiểm soát máy tính qua việc khai thác các lỗ hổng này.

Những phiên bản có chứa lỗ hổng nguy hiểm bao gồm Flash Player 10.0.45.2, 9.0.262 và những phiên bản 10.0.x, 9.0.x trước đó cho Windows, Mac OS, Linux hay Solaris; Adobe Reader và Acrobat 9.3.2 và những phiên bản 9.x (Acrobat 8.x vẫn an toàn) trước đó cho Windows, Mac OS hay UNIX.

Hiện tại Adobe chưa cung cấp bản vá chính thức, tuy nhiên thì người dùng cũng có thể sử dụng cách sau để bảo vệ máy tính khỏi việc tấn công từ các lỗ hổng này:

- Với Flash Player, người dùng tải về và sử dụng bản Flash Player 10.1 RC mới nhất tại đây.

- Với Acrobat và Adobe Reader, hãy xóa, thay tên hoặc huỷ bỏ quyền truy cập tới file authplay.dll theo đường dẫn C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\authplay.dll cho Adobe Reader và C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\authplay.dll cho Acrobat. Tuy nhiên thì việc xóa file, đổi tên hay hủy quyền truy cập tới file authplay.dll này có thể dẫn đến lỗi crash khi mở file PDF có chứa nội dung SWF.

Thứ Hai, 07/06/2010 11:07
31 👨 411
0 Bình luận
Sắp xếp theo