Ace Optimizer Utilities: Công cụ tối ưu hóa hệ thống toàn diện

Bạn có một máy tính với cấu hình “thường thường bậc trung” nhưng lại muốn nó chạy thật nhanh, vậy phải làm sao? Với Ace Optimizer Utilities, một bộ công cụ tối ưu hóa hệ thống một cách toàn diện, bạn có thể làm được điều này khá dễ dàng.

Cửa sổ chính của chương trình gồm 2 phần: Phần nhóm công cụ bên trái và các công cụ thuộc nhóm đó ở bên phải.

Đầu tiên phải kể đến nhóm công cụ Clean Up (dọn dẹp hệ thống). Trong nhóm này có các công cụ như:

- Remove Junk Files: xóa các file rác trên hệ thống (*.tmp, *.temp, *.chk, *.old, *.gid…). Bạn có thể chỉ định loại file cần xóa bằng cách nhấn nút Options, chọn Junk File Remover.

- Clean System Registry: dọn dẹp các khóa bị lỗi, không hợp lệ trong registry của Windows.

- Erase Your History: xóa history của Windows, Start menu, Internet Explorer, Opera, Firefox… nhằm bảo mật thông tin cá nhân.

- Fix Invalid Shortcuts: sửa các shortcut không hợp lệ.

Nhóm Optimize gồm các công cụ tối ưu hệ thống như: Auto-start Manager giúp quản lý các chương trình khởi động; Find Duplicate Files giúp tìm các tập tin trùng lặp; Uninstall Manager giúp dễ dàng gỡ cài đặt chương trình trên hệ thống.

Nhóm Protect gồm công cụ bảo vệ dữ liệu đã xóa, đảm bảo chúng không thể được phục hồi.

Ace Optimizer Utilities 3.0.0.4037 là phần mềm thương mại của Acelogix Software, tương thích Windows 98/ME/2000/XP(Pro & Home)/2003. Bạn có thể tải bản dùng thử tại http://www.acelogix.com (dung lượng 2,14 MB) hay tìm mua trên các đĩa CD phần mềm tổng hợp, hiện có bán ngoài thị trường.

NGUYỄN HỒNG HẠNH

Thứ Ba, 06/12/2005 04:15
31 👨 214
0 Bình luận
Sắp xếp theo