• Sự khác biệt giữa QLED và OLED TV Sự khác biệt giữa QLED và OLED TV
    QLED và OLED là những công nghệ rất khác nhau, mỗi công nghệ đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cả hai đều được áp dụng cho một số TV tốt nhất trên thị trường.
  • Smart TV là gì? Smart TV là gì?
    Smart TV hay TV thông minh khá phổ biến hiện nay. Nhiều đến nỗi không có bất kỳ chiếc TV mới nào bạn mua hiện tại không quảng cáo rằng mình là một sản phẩm “thông minh”.