• Tạo và quản lý nhiều profile trong Firefox Tạo và quản lý nhiều profile trong Firefox
    Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác thì Mozilla Firefox có một tính năng hấp dẫn cho phép bạn tạo nhiều profile. Đây là hướng dẫn đơn giản giải thích cách nó hoạt động.
  • Làm sao để tải ảnh không cho copy trên Web về máy tính? Làm sao để tải ảnh không cho copy trên Web về máy tính?
    Ở một số trang web, tính năng Save as Image sẽ bị vô hiệu hóa khiến người dùng không thể tải hình ảnh về máy tính. Phương pháp ngồi chụp màn hình và cắt từng hình ảnh sẽ không khả dụng với số lượng nhiều ảnh, chưa kể chất lượng ảnh sẽ bị giảm đi đáng kể,...