Máy tính bị virus

Máy em bị gì mà cứ trước khi vào màn hình Window chạy dòng ứng dụng là cứ xuất hiện một bảng thông báo trong màn hình toàn màu đen chỉ xuất hiện một dòng chữ màu trắng:

Caution : This hard disk by may be infected by virus!

Phải bấm Enter một cái rồi mới được tới màn hình Chạy Windows. Tuy em đã dùng KAV 8.0 và BKAV home được câp nhật cơ sở dữ liệu mới nhất để quét. Em đang rất buồn vì đã hỏi nhiều người bạn em nhưng không có ai biết sửa. Em đang sử dụng Window SP2. Xin hãy giúp em với.

Thứ Bảy, 06/09/2008 10:02
31 👨 708
0 Bình luận
Sắp xếp theo