Phát hiện nhiều trang Facebook mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 10/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát cảnh báo về việc phát hiện 13 trang fanpage mạo danh Bộ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các fanpage mạo danh có hàng nghìn lượt yêu thích và theo dõi, có tên và ảnh đại diện giống trang chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến nhiều người dễ nhầm lẫn.

Trong số này, nhiều trang đưa thông tin thiếu chính xác hoặc hình ảnh thiếu nghiêm túc. Một số khác lại đăng tải quảng cáo về các dịch vụ cấp bằng cấp 3, trung cấp, cao đẳng, đại học, chứng chỉ tiếng Anh...

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ có một trang Fanpage chính thức duy nhất có tích xanh tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có một trang thông tin cá nhân chính thức tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/tsnguyenkimson

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho cơ quan chức năng xử lý. Bộ cũng đưa ra cảnh báo với người dùng cần hết sức cảnh giác với những trang thông tin mạo danh này.

Dưới đây là một số trang fanpage mạo danh:

 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%90%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-106144201682170/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%90%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-108659928179650/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-VI%E1%BB%86T-NAM-101355472217486/
 • https://www.facebook.com/teamphutho.vn/
 • https://www.facebook.com/Bo-giao-duc-va-dao-tao-102024312237924/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB%A5c-V%C3%A0-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-Vi%E1%BB%87t-Nam-103044025462399/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%90%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-112663687741347/
 • https://www.facebook.com/bogiaoducvadaotaovn/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-VN-110959661241749/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-106329437859234/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-Vi%E1%BB%87t-Nam-1986523474782194/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-100203441886551/
 • https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-B%E1%BB%99-GD-%C4%90T-Nguy%E1%BB%85n-Kim-S%C6%A1n-104616041915988/

Hiện tại, dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp nên nhiều trường học phải tạm đóng cửa. Vì vậy, không chỉ giả mạo fanpage, kẻ xấu còn làm giả công văn cho học sinh nghỉ học hoặc đi học lại khiến nhiều người mắc lừa và đôi khi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, các bậc phụ huynh và bạn đọc cũng cần lưu ý, tìm hiểu thông tin trước trước khi chia sẻ bất kỳ bài viết nào trên mạng xã hội.

Thứ Hai, 11/10/2021 17:21
51 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Chuyện công nghệ