Microsoft khuyến khích người dùng chuyển từ tài khoản cục bộ sang tài khoản Microsoft

Gần đây, Microsoft đã âm thầm xuất bản khá nhiều tài liệu hướng dẫn trên website chính thức của mình. Chúng bao gồm những hướng dẫn về cách Lưu, Sử dụng và Quản lý Windows 11 Passkeys, cách kích hoạt Enhanced Security Sign-in (ESS), cũng như hướng dẫn về tính năng đăng nhập không cần mật khẩu bằng Tài khoản Microsoft (Microsoft Account).

Nói về tính năng này, hôm nay, công ty đã xuất bản một hướng dẫn mới về cách chuyển từ tài khoản Cục bộ sang Tài khoản Microsoft trên PC chạy Windows 11 hoặc 10. Nếu bạn chưa biết thì Tài khoản Microsoft là yêu cầu rất cần thiết cho nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau của Microsoft như PC Windows, Xbox, Office, Outlook.com, OneDrive, Xbox Live, Microsoft 365, Family Safety, Skype, Bing, Microsoft Store và MSN (Microsoft Network). Bạn có thể đã gặp lời nhắc đăng nhập Tài khoản Microsoft trong OOBE (Out of Box Experience) khi thiết lập PC Windows của mình lần đầu tiên.

Microsoft khuyến khích người dùng chuyển từ tài khoản cục bộ sang tài khoản Microsoft, với hướng dẫn chi tiết như sau:

Khi thiết lập thiết bị Windows lần đầu tiên, bạn có thể đã chọn sử dụng tài khoản cục bộ thay vì tài khoản Microsoft.

Nếu bạn muốn chuyển lại từ tài khoản cục bộ sang tài khoản Microsoft, hãy làm theo các bước sau:

Trong ứng dụng Settings trên thiết bị Windows của bạn, hãy chọn Accounts > Your info.

Hãy chọn Sign in with a Microsoft account. Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ.

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy tùy chọn Sign in with a local account, thì tức là bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft của mình rồi.

Làm theo hướng dẫn để chuyển sang tài khoản Microsoft.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 11/06/2024 09:54
31 👨 162
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ