Facebook Ads Manager trở thành nạn nhân của Trojan chuyên đánh cắp thông tin

Một nhóm hacker chưa rõ danh tính đang phân phối một Trojan đánh cắp thông tin được ngụy trang dưới dạng trình đọc PDF có thể sao chép cookie phiên của Facebook cũng như dữ liệu nhạy cảm từ Trình quản lý quảng cáo Facebook (Facebook Ads Manager).

Cụ thể hôm 30/11 vừa qua, MalwareHunterTeam đã tìm thấy nhiều trang web phân phối chương trình chỉnh sửa PDF giả mạo có tên là 'PDFreader'. Các tệp thực thi phân phối từ trang web này được ký bởi một chứng chỉ kỹ thuật số do Sectigo cấp cho "Rakete Contenticineh".

Trang web quảng cáo PDFreader

VirusTotal sau đó đã vào cuộc và xác định Trojan này là Socelars, tuy nhiên nó sở hữu một số đặc điểm tương đồng với các Trojan khác, chẳng hạn như AdKoob và Stresspaint, trong việc cố gắng trích xuất và đánh cắp dữ liệu Facebook từ nhiều URL khác nhau. Tuy nhiên theo Vitali Kremez, chuyên gia bảo mật chịu trách nhiệm phân tích Trojan này, không có nhiều điểm tương đồng về code giữa Socelars này và các Trojan khác, do đó có thể khẳng định đây là một loại Trojan được phát triển riêng biệt thay vì nâng cấp từ các Trojan đã biết.

Chữ ký số

Nhắm mục tiêu đến Facebook Ads Manager

Trước tiên, Socelars sẽ cố gắng đánh cắp các phiên cookie của Facebook từ Chrome và Firefox bằng cách truy cập vào cơ sở dữ liệu Cookies SQLite. Sau khi cookie bị truy xuất thành công, nó sẽ được sử dụng để kết nối nhiều URL Facebook khác nhau nơi thông tin được trích xuất.

https://www.facebook.com/bookmarks/pages?ref_type=logout_gear

https://secure.facebook.com/settings

https://secure.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/

URL account_billing sẽ được sử dụng để trích xuất tài khoản của người dùng và access_token, sau đó sẽ được sử dụng trong lệnh gọi Facebook Graph API nhằm lấy cắp dữ liệu từ các cài đặt Ads Manager của người dùng.

Facebook Graph API call

Lệnh gọi Facebook Graph API như sau:

https://graph.facebook.com/v4.0/act_{account_id}?_reqName=adaccount&_reqSrc=AdsPaymentMethodsDataLoader&fields=%5B%22all_payment_methods%7Bpayment_method_altpays%7Baccount_id%2Ccountry%2Ccredential_id%2Cdisplay_name%2Cimage_url%2Cinstrument_type%2Cnetwork_id%2Cpayment_provider%2Ctitle%7D%2Cpm_credit_card%7Baccount_id%2Ccredential_id%2Ccredit_card_address%2Ccredit_card_type%2Cdisplay_string%2Cexp_month%2Cexp_year%2Cfirst_name%2Cis_verified%2Clast_name%2Cmiddle_name%2Ctime_created%2Cneed_3ds_authorization%2Callow_manual_3ds_authorization%2Csupports_recurring_in_india%7D%2Cpayment_method_direct_debits%7Baccount_id%2Caddress%2Ccan_verify%2Ccredential_id%2Cdisplay_string%2Cfirst_name%2Cis_awaiting%2Cis_pending%2Clast_name%2Cmiddle_name%2Cstatus%2Ctime_created%7D%2Cpayment_method_extended_credits%7Baccount_id%2Cbalance%2Ccredential_id%2Cmax_balance%2Ctype%2Cpartitioned_from%2Csequential_liability_amount%7D%2Cpayment_method_paypal%7Baccount_id%2Ccredential_id%2Cemail_address%2Ctime_created%7D%2Cpayment_method_stored_balances%7Baccount_id%2Cbalance%2Ccredential_id%2Ctotal_fundings%7D%2Cpayment_method_tokens%7Baccount_id%2Ccredential_id%2Ccurrent_balance%2Coriginal_balance%2Ctime_created%2Ctime_expire%2Ctype%7D%7D%22%5D&include_headers=false&locale=it_IT&method=get&pretty=0&suppress_http_code=1


Dữ liệu có thể bị đánh cắp bao gồm cookie phiên, mã thông báo truy cập, id tài khoản, địa chỉ email quảng cáo, trang liên quan, thông tin thẻ tín dụng (số, ngày hết hạn), email PayPal, số dư quảng cáo, giới hạn chi tiêu, v.v., sau đó được biên soạn và gửi đến máy chủ Command & Control (C2) của kẻ tấn công.

Nghiêm trọng hơn, những kẻ tấn công hoàn toàn có thể sử dụng các cookie Facebook bị đánh cắp này để truy cập tài khoản và sử dụng chúng để tạo các chiến dịch quảng cáo độc hại của riêng mình.

Trojan này được thực thi âm thầm và thực hiện tất cả các tác vụ của nó trong nền, do đó người dùng sẽ không biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của mã độc. Facebook hiện chưa đưa ra ý kiến bình luận về vụ việc này.

Thứ Năm, 05/12/2019 09:56
51 👨 222
0 Bình luận
Sắp xếp theo