10 cách tạo mật khẩu ngẫu nhiên trong Linux từ dòng lệnh

Quản Trị Mạng - Một trong những điều tuyệt vời của Linux là bạn có thể tự mình tạo ra hàng trăm thứ khác nhau, ngay cả việc đơn giản như tạo mật khẩu ngẫu nhiên cũng có thể được thực hiện bởi hàng chục lệnh. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn 10 lệnh phổ biến nhất thường sử dụng để tạo mật khẩu này.

10 cách tạo mật khẩu ngẫu nhiên trong Linux từ dòng lệnh

Trong quá trình sử dụng Linux, vấn đề bảo mật là điều quan tâm hàng đầu. Chúng tôi đã sưu tầm tất cả các lệnh từ Command-Line Fu và thử nghiệm trên máy tính của mình để đảm bảo rằng chúng đều hoạt động tốt. Nếu muốn trải nghiệm, bạn cũng có thể chạy các lệnh mình tìm thấy trên Windows với cài đặt Cygwin.

Cách tạo một mật khẩu Random

Trong bất kỳ lệnh tạo một password random được trình bày, bạn có thể hoặc là chỉnh sửa chúng để thay đổi độ dài của mật khẩu, hoặc chỉ sử dụng ký tự X đầu tiên nếu không muốn một mật khẩu quá dài. Chúng tôi khuyến cáo bạn sử dụng trình quản lý password LastPass để không phải lo vấn đề ghi nhớ chúng.

Phương pháp đầu tiên là sử dụng thuật toán mã hóa SHA, chạy thông qua base64 và đầu ra là chuỗi 32 ký tự.

date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo

Phương pháp thứ 2 được xây dựng trong tính năng /dev/urandom, các bộ lọc chỉ lọc duy nhất những ký tự thường được dùng cho mật khẩu. Kết quả đầu ra là 32 ký tự.

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;

Phương pháp thứ 3 sử dụng tính năng rand của openssl. Có thể bạn không cài đặt nó trên hệ thống của mình, nhưng hãy thử nếu có thể.

openssl rand -base64 32

Phương pháp thứ 4 này hoạt động như một urandom khác, nhưng nó làm điều ngược lại. Khả năng Bash rất mạnh mẽ:

tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1

Phương pháp 5 là một ví dụ khác về cách sử dụng bộ lọc chuỗi bằng dòng lệnh. Kết quả đầu ra có thể được in từ một file. Trong trường hợp này là tính năng urandom:

strings /dev/urandom | grep -o ':alnum:' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo

Phương pháp 6 sử dụng một phiên bản đơn giản của urandom:

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6

Phương pháp 7 quản lý việc sử dụng lệnh dd rất mạnh mẽ:

dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev

Phương pháp 8 giúp bạn thậm chí có thể tạo một mật khẩu ngẫu nhiên left-hand. Sau đó bạn có thể nhập mật khẩu này bằng tay trái:

</dev/urandom tr -dc '12345!@#$%qwertQWERTasdfgASDFGzxcvbZXCVB' | head -c8; echo ""

Phương pháp thứ 9: chỉ cần chạy lệnh này một lần, bạn có thể sử dụng randpw bất cứ khi nào bạn muốn tạo password random. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt trong tập tin ~/.bashrc.

randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

Bạn có thể sử dụng cú pháp tương tự để thực thi bất kỳ chức năng nào bằng cách thay thế trong {}.

Cuối cùng, đây cũng là cách dễ dàng nhất để tạo mật khẩu từ dòng lệnh. Nó hoạt động trong cả Linux, Windows với Cygwin và có thể cả Mac OS X. Mặc dù đây không phải là sự random như các lựa chọn trên, nhưng cũng đủ cho bạn thử:

date | md5sum

Có nhiều cách để bạn tạo ra các mật khẩu ngẫu nhiên từ dòng lệnh trong Linux, ví dụ như mkpasswd, sau đó bạn có thể gán chúng cho các tài khoản khác.

Thứ Sáu, 21/10/2011 09:05
51 👨 1.666
0 Bình luận
Sắp xếp theo