Mời thử sức với 5 bài toán điền số giúp thể dục trí não

Dưới đây là 5 bài toán điền số, bạn hãy cố gắng tìm ra quy luật và điền đáp án vào vị trí dấu hỏi chấm ở mỗi hình. Bạn có 1 phút để hoàn thành.

Câu 1: 

Điền số vào dấu chấm hỏi

Câu 2:

Bài toán điền số

Câu 3:

Bài toán điền số câu 3

Câu 4:

Bài toán điền số câu 4

Câu 5:

Bài toán điền số câu 5

Đáp án

Các bạn đưa ra được bao nhiêu đáp án trong vòng 1 phút. Hãy so sánh đáp án của bạn với đáp án dưới đây xem có mấy câu đúng nhé.

Câu 1:

Đáp án bài toán điền số

Ở mỗi hình tròn, tổng ba số ở các ô màu xanh chia 4 thì được số ở ô màu trắng. Ta có:

(12 + 18 + 30)/4 = 15.

(24 + 32 + 24)/4 = 20.

(3 + 27 + 18)/4 = 12.

Câu 2:

Đáp án bài toán điền số câu 2

Ở mỗi hàng, tích hai số đầu cộng số thứ ba thì được số cuối cùng (bên phải). Ta có:

2 x 3 + 4 = 10.

3 x 4 + 8 = 20.

4 x 5 + 16 = 36.

Câu 3:

Số cần điền là 33

Số cần điền là 33.

Ở mỗi cụm 3 số, bình phương số bên trái ở trên trừ đi bình phương số bên phải ở trên sẽ được số ở dưới. Ta có:

9^2 - 6^2 = 45.

8^2 - 5^2 = 39.

7^2 - 4^2 = 33.

Câu 4:

Số cần điền là 1.

Mỗi cột gồm 2 ô tạo thành số có hai chữ số. Lần lượt từ trái qua phải, các số đó là bình phương của 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Ta có:

16 = 4^2.

25 = 5^2.

36 = 6^2.

49 = 7^2.

64 = 8^2.

81 = 9^2.

Số cần điền là 1.

Câu 5:

Số cần điền là 34

Ở mỗi cụm 3 số, tích hai số trên cộng tổng hai số đó thì bằng số ở dưới. Ta có:

(5 x 2) + (5 + 2) = 17.

(6 x 3) + (6 + 3) = 27.

(4 x 6) + (4 + 6) = 34.

Số cần điền là 34.

Theo VnE

Thứ Bảy, 21/11/2020 08:14
2,76 👨 4.086
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Gel An
    Gel An câu 3(số bên trái + số bên phải) x (số bên trái - số bên phải) = số cần tìm
    Thích Phản hồi 20/11/20