SEMrush Rank là gì?

SEMrush Rank là xếp hạng độc quyền của SEMrush cho các domain trên Internet có khả năng hiển thị cao nhất dựa trên số lượng lưu lượng truy cập ước tính hàng tháng mà họ nhận được từ tìm kiếm không phải trả tiền (organic search).

Xếp hạng dựa trên dữ liệu hàng tháng từ cơ sở dữ liệu SEMrush và có thể được lấy cho bất kỳ cơ sở dữ liệu khu vực nào. Số thứ hạng càng thấp, sự hiện diện trực tuyến của trang web càng lớn. Ví dụ, các trang web như Google, Wikipedia, Amazon và YouTube đều có xếp hạng SEMrush dưới 10.

Các yếu tố xếp hạng trong SEMrush Rank
Các yếu tố xếp hạng trong SEMrush Rank

SEMrush Rank được tính như thế nào?

Những thứ hạng này được tính toán bằng cách đo lường lưu lượng truy cập ước tính đi đến một domain từ tất cả các vị trí có cho domain trong cơ sở dữ liệu. Hãy nhớ rằng cơ sở dữ liệu có thể chứa tất cả các thứ hạng mà một domain có trong 10 trang kết quả đầu tiên của Google.

- SE Keywords thể hiện số lượng từ khóa organic mà domain có thứ hạng trong 10 trang kết quả đầu tiên của Google.

- Sau đó, SE Traffic là ước tính lưu lượng truy cập mà domain nhận được từ các SE Keywords, được tính bằng cách nhân tỷ lệ nhấp trung bình cho các vị trí mà domain có và lượng tìm kiếm hàng tháng của mỗi từ khóa. Do đó, con số này là ước tính hàng tháng về organic search traffic (lưu lượng tìm kiếm không phải trả tiền).

- Costs là giá ước tính để có được mức lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền đó, nếu một domain trả tiền cho quảng cáo Google Ads để nhận được lưu lượng truy cập từ các từ khóa tương tự. Vì vậy, đây không phải là con số domain đang chi tiêu, mà chỉ là ước tính về giá trị của lưu lượng truy cập không phải trả tiền, dựa trên giá quảng cáo đối với các từ khóa.

- Paid keywords thể hiện số lượng từ khóa mà SEMrush đã nhìn thấy domain mua trong Google Ads để chạy quảng cáo PPC trên trang kết quả tìm kiếm.

- Paid traffic là ước tính số lượng lưu lượng truy cập hàng tháng mà domain nhận được từ các từ khóa trả tiền mà SEMrush thấy domain đang quảng cáo trên đó.

Những cách sử dụng tốt nhất cho SEMrush Rank

Tham chiếu phân tích mang tính cạnh tranh

Bạn có thể sử dụng báo cáo này như một công cụ tham khảo cho bất kỳ phân tích cạnh tranh hoặc nghiên cứu Internet nào. So sánh SEMrush Rank giữa nhiều trang web để xác định mức độ hiện diện trên web của đối thủ cạnh tranh so với trang của bạn. SEMrush Rank càng gần với 1, sự hiện diện trực tuyến của trang web càng lớn.

Tạo và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Nếu xuất sang file CSV hoặc Excel, bạn có thể lọc và sắp xếp bảng tính của mình để tìm ra những domain nào từ danh sách này có từ khóa trả tiền, lưu lượng truy cập phải trả tiền và ngân sách cho lưu lượng truy cập phải trả tiền ước tính lớn nhất.

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và muốn tìm khách hàng tiềm năng đã chi một số tiền nhất định cho quảng cáo PPC, việc phân loại và lọc báo cáo này sẽ vô cùng hữu ích.

Nghiên cứu Internet toàn cầu

Vì SEMrush Rank có thể được tính toán trong bất kỳ cơ sở dữ liệu khu vực nào, nên bạn có thể xuất các trang web hàng đầu ở nhiều thị trường toàn cầu để so sánh cách các domain phổ biến hoạt động ở những khu vực khác nhau trên thế giới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo chéo SEMrush Rank với các báo cáo liên quan đến xếp hạng khác trên SEMrush:

1. Winners & Losers - Báo cáo về các domain đã thực hiện những cải tiến và có giảm sút lớn nhất trong các chỉ số quan trọng có ảnh hưởng. Bạn có thể sắp xếp các domain thắng, thua của mỗi tháng theo:

  • Từ khóa tìm kiếm không phải trả tiền
  • Lưu lượng tìm kiếm không phải trả tiền
  • Chi phí (giá trị ước tính của lưu lượng không phải trả tiền, dựa trên giá Google Ads cho các từ khóa organic của domain)
  • Từ khóa tìm kiếm có trả tiền
  • Lưu lượng tìm kiếm có trả tiền
  • Giá lưu lượng phải trả tiền

2. Traffic Rank - Xếp hạng các domain dựa trên số lượng truy cập hàng tháng mà chúng thu hút được (dữ liệu được thu thập bởi công cụ Traffic Analytics).

Xem thêm:

Thứ Hai, 28/09/2020 13:43
51 👨 1.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo