Ghi lời bài hát ra cửa sổ Windows Media Player

Với chương trình Windows Media Player, bạn có thể trình diễn lời của bài hát ra cửa sổ của Windows Media Player giống như bạn hát karaoke bằng cách sau:

Bạn chạy chương trình Windows Media Player, nhấp chuột phải lên thanh công cụ, chọn Play > Lyrics, Captions, and Subtitles > On if Available.

Tiếp theo bạn vào library, tạo một Playlists mới bằng cách nhấp chuột vào Create Playlists. Thêm bài hát vào playlists vừa tạo, chọn và nhấp phải chuột vào bài hát, chọn Advanced Tag Editor > Lyrics > Add.

Phần Language không chọn gì hết, còn ở phần Text bạn gõ lời bài hát vào đó.

Tiếp theo chọn vào Synchronized Lyrics, rồi nhấp OK.

Đây là kết quả bạn nhận được (thực hiện trên Windows Media Player 11)

Bùi Anh Tuấn

Thứ Năm, 18/10/2007 10:25
12 👨 8.117
0 Bình luận
Sắp xếp theo