Code Blox Fruit reset stat, code Blox Fruit x2 EXP mới nhất

Liên tục các code Blox Fruit được cập nhật để người chơi có thể đổi code lấy thưởng. Các phần thưởng vẫn quen thuộc như x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn, một số lượng beli, đặt lại các chỉ số cho nhân vật hoặc phần thưởng là một trái ác quỷ...

Code Blox Fruit luôn được săn đón nồng nhiệt bởi các game thủ kể cả khi cao cấp hoặc chỉ mới vào nghề được vài giờ. Quantrimang.com luôn tập trung các code game Blox Fruit mới nhất ở dưới đây để các bạn đổi code lấy thưởng.

Code Blox Fruit x2 exp, code Blox Fruit reset stat mới nhất

 • REWARDFUN – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • NEWTROLL – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • KITT_RESET – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • ADMIN_STRENGTH – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • JULYUPDATE_RESET – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Fudd10 – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • fudd10_v2 – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Bignews – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Sub2CaptainMaui – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Sub2Fer999 – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Enyu_is_Pro – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Magicbus – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • JCWK – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Starcodeheo – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Bluxxy – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • SUB2GAMERROBOT_EXP1 – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Sub2NoobMaster123 – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Sub2UncleKizaru – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Sub2Daigrock – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Axiore – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • TantaiGaming – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • StrawHatMaine – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • Sub2OfficialNoobie – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.
 • TheGreatAce – Đổi code này để lấy tiền beli hoặc reset lại chỉ số hoặc x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian.

Code hoàn lại chỉ số Blox Fruit, code Blox Fruit cũ

 • CODE_SERVICIO — Đổi lấy 20 phút tăng EXP gấp 2 lần
 • NOOB_REFUND — Đổi để thiết lập lại chỉ số cho nhân vật miễn phí
 • TY_FOR_WATCHING — Đổi lấy 20 phút tăng EXP gấp 2 lần
 • GAMERROBOT_YT — Đổi lấy EXP tăng gấp 2 lần trong 20 phút
CodeThưởng khi đổi codeTình trạng code
ADMIN_STRENGTHNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
DRAGONABUSENhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
NOOB2PRONhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
DEVSCOOKINGNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
CODE_SERVICIONhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
E_SERVICIONhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
15B_BESTBROTHERSNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
NOOB_REFUNDNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
TY_FOR_WATCHINGNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
GAMER_ROBOT_1MNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
ADMINGIVEAWAYNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
SUBGAMERROBOT_RESETNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
GAMERROBOT_YTNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
ADMINGIVEAWAYNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
RESET_5BNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
EXP_5BNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
3BVISITSNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
UPD16Nhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
1MLIKES_RESETNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
2BILLIONNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
THIRDSEANhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
UPD15Nhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
UPD14Nhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
ShutDownFix2Nhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
1BILLIONNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
XMASEXPNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
XMASRESETNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
UPDATE11Nhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
POINTSRESETNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
Stat RefundNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
15 Minutes of 2x ExperienceNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
youtuber_shipbattleNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
STAFFBATTLENhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng
JULYUPDATE_RESETNhập code này để đổi lấy một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, một số lượng beli, reset các chỉ sốHết thời gian sử dụng

Cách đổi code lấy thưởng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn vào game, trong giao diện game hãy chọn biểu tượng hộp quà như ở dưới hình.

code blox fruit reset stat

Bước 2: Nhập toàn bộ code còn trong thời gian sử dụng ở bảng code bên trên vào và chọn Redeem!.

code blox fruit reset stat mới nhất

Bước 3: Nếu code của bạn còn trong thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy thông báo Success hiển thị ở dưới, kèm theo là phần thưởng được thêm vào những mục có sẵn, beli cộng vào số lượng beli bạn đang có sẵn, x2 exp, reset chỉ số...

code blox fruit reset stat moi nhat

Code Blox Fruit không đổi được?

Phần lớn code game vẫn hoạt động ngon lành trong nhiều tháng, nhưng chúng không tồn tại mãi mãi. Cho nên bạn cần phải cập nhật code liên tục để đổi code, code Blox Fruit cũng không ra liên tục nên nhiều game thủ không có thói quen check code hàng ngày.

Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi có code mới đó là nhà phát triển game tung ra một bản cập nhật nào đó.  Nên bạn hãy kiểm tra vào thời điểm này và nhập code đổi thưởng kịp thời nếu không chúng sẽ hết hạn.

Còn nếu bạn vừa nhập code mới mà vẫn không đổi được thì có thể code bạn nhập đã sai. Bạn cần nhập đúng các kí tự, bao gồm chữ hoa, thường và số, đôi khi là cả kí tự đặc biệt trong trường hợp bạn không thể sao chép code từ bảng code bên trên và dán vào khung đổi code trong game. Trường hợp cuối cùng là code đã hết hạn, lúc đó bạn hãy để lại bình luận ở dưới giúp Quantrimang nhé.

blox fruit code reset stat

Cách nhận thêm nhiều code Blox Fruit hơn

Rất đơn giản, bạn hãy lưu lại trang này của Quantrimang, chúng tôi sẽ cập nhật code game thường xuyên để bạn đổi thưởng. Lưu lại bằng cách chọn CTRL+D nếu bạn đang sử dụng Google Chrome hoặc Cốc Cốc.

Hoặc bạn thường xuyên sử dụng Discord, hãy tham gia vào server Discord của nhà phát triển. Cộng đồng người chơi Blox Fruit không chỉ giúp bạn cập nhật code và nội dung game mới, mà họ còn trợ giúp bạn bằng những kinh nghiệm chơi game của mình.

Code Blox Fruit thường chứa những gì?

Code Blox Fruit thường dành tặng cho người chơi một số vật phẩm hữu ích như:

 • Nhân đôi kinh nghiệm: Bạn sẽ có một khoảng thời gian nhân đôi kinh nghiệm trong game. Trong khoảng thời gian này, bất kể nguồn kinh nghiệm nào bạn nhận được cũng sẽ nhân đôi, giúp nhân vật của bạn tiết kiệm thời gian tăng level.
 • Beli: Loại tiền tệ chính trong game, dùng để mua vật phẩm, trang phục, cường hóa trang bị, v.v.
 • Nguyên liệu dùng để thức tỉnh trái ác quỷ.
 • Robux (hiếm): Loại tiền tệ cao cấp trong game, dùng để mua vật phẩm đặc biệt, mở khóa khu vực mới, v.v.
 • Exp: Ngoài việc tăng x2 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian để người chơi tăng hiệu quả train.
 • Trang bị: Cải thiện sức mạnh chiến đấu của nhân vật, bao gồm kiếm, phong cách chiến đấu...

Bên cạnh đó những phần thưởng có thể đổi được bằng code game như:

 • Trái ác quỷ: Tạo ra khả năng đặc biệt cho nhân vật, mặc dù rất hiếm như Robux nhưng nếu có trái ác quỷ, chúng sẽ thuộc những trái ác quỷ tầm trung trở lên.
 • Vật phẩm sự kiện: Nhận được trong các sự kiện đặc biệt, chúng chỉ xuất hiện trong những event Blox Fruit đặc biệt và ngay cả khi event hết hạn, bạn vẫn sẽ được giữ lại những vật phẩm này.

Bên cạnh giftcode Blox Fruit mới nhất, người chơi còn nhận thưởng ở tính năng nào nữa?

Bên cạnh việc nhập code Blox Fruit để nhận quà, người chơi còn có thể kiếm được nhiều phần thưởng hấp dẫn trong Blox Fruit qua việc hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ phụ và có thể là những nhiệm vụ hàng ngày. Bạn có thể nhận được EXP, beli và trái ác quỷ khi hoàn thành nhiệm vụ trong game.

Các sự kiện cũng là nơi mà bạn có thể kiếm code đổi thưởng, các event game thường được nhà phát hành tổ chức cho người chơi tham gia vào những nhiệm vụ trong game để đổi thưởng. Ở đây bạn chỉ cần chăm chỉ tham gia vào các nhiệm vụ trong game để nhận thưởng trực tiếp àm không cần phải qua code game.

Đánh boss cũng là một hoạt động mà nhiều game thủ level cao săn đón, khi mà boss game có thể đem đến những món vũ khí, trái ác quỷ hiếm và giúp bạn thay đổi phong cách chiến đấu. Nhưng nếu chưa đạt đến level săn boss hoặc cảm thấy chưa đủ tự tin, bạn có thể rủ thêm những người chơi cấp bằng hoặc cao hơn bạn để săn boss.

Nên theo dõi thông báo từ nhà phát hành để cập nhật các sự kiện và tính năng mới nhất.
Tham gia cộng đồng Blox Fruit để học hỏi kinh nghiệm và nhận hỗ trợ từ các người chơi khác.

Loại phần thưởng trong code sẽ phụ thuộc vào từng loại code cụ thể. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về phần thưởng của mỗi code trong các bài viết hay ở danh sách code trong bảng code bên trên hoặc đến từ thông báo của nhà phát hành game. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị và nhận được nhiều phần thưởng giá trị trong Blox Fruit!

3,8590 👨 3.236.760
78 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Chi
  Nguyễn Chi

  Anh có code trái phật tổ không ạ

  Thích Phản hồi 20:16 01/06
  • KA ND
   KA ND

   thank bro nhờ code mà tôi tăng 50 lv trong 30 phút đó

   Thích Phản hồi 17:29 24/08
   • Trang Moon
    Trang Moon

    tôi giúp lấy mảnh kb tên nek loc2k2cayvlr

    Thích Phản hồi 11:25 29/06
    • Trần Gia Hưng
     Trần Gia Hưng

     Hay


     Thích Phản hồi 20:35 16/06
     • Thẩm Thẩm
      Thẩm Thẩm

      Ai giúp tui lấy mảnh gương với tui cho foto

      vs trong lục tên game tui là trQNbzAZvHI

      Thích Phản hồi 12:45 18/06
      • ngọc tài thèn
       ngọc tài thèn

       Code x2 kinh nghiệm 

       CINCODEMAYO_BOOST

       Thích Phản hồi 09:35 09/05
       • Gia Bảo selever Hoàng
        Gia Bảo selever Hoàng

        anh ơi em cần code cây kiếm  yoru

        Thích Phản hồi 22:07 13/03
        • Thế Hưng Nguyễn
         Thế Hưng Nguyễn

         code này hình như nhận đc 0 beli:)

         CHANDLER

         Thích Phản hồi 21:11 09/10
         • Lê Thế Kiên
          Lê Thế Kiên

          hết code code x2 ẽp rồi thêm ik bn 😭😭😭


          Thích Phản hồi 08:12 13/07
          • Phạm Quốc
           Phạm Quốc

           code xịn vãi


           Thích Phản hồi 16:32 03/07
           ❖ Code game