Các dịch vụ mạng của Windows Server 2008

David Davis

Nếu bạn đã có một thời gian dài dùng Windows Server có thể đã quen với một số tính năng hoặc giao thức mạng, tuy nhiên trong phiên bản mới Windows Server 2008 lại không thấy có. Vậy những dịch vụ và giao thức nào của Windows Server đã bị remove và những gì sẽ được sử dụng để thay thế. Chúng ta hãy đi tìm hiểu trong bài này.

Các dịch vụ và giao thức mạng nào bị remove trong Windows Server 2008?

Dưới đây là các dịch vụ mạng và các giao thức mạng truyền thống vẫn được sử dụng trong các phiên bản hệ điều hành máy chủ khác nhưng không có trong Windows Server 2008:

Bandwidth Allocation Protocol (BAP) – BAP được sử dụng cho các kết nối multi-link PPP, đặc biệt với việc ràng buộc các liên kết ISDN. Ngày nay, không thực sự có nhiều nhu cầu để Windows Server kết nối trực tiếp với các kết nối PPP.

X.25 – giao thức mạng diện rộng, X.25 được thay thế bởi frame-relay và ngày nay còn có nhiều giao thức khác nữa bởi MPLS.

Serial Line Interface Protocol (SLIP) – giao thức SLIP được sử dụng cho kết nối mạng quay số nhưng nó có ít tính năng hơn PPP. Chính vì vậy PPP trở thành phương pháp chính cho kết nối quay số và PPTP, người anh em họ của PPP, thường được sử dụng cho các kết nối VPN với hệ thống Windows.

Asynchronous Transfer Mode (ATM) – tuy ATM vẫn có thể được sử dụng trong các mạng không dây nhưng nó kém được phát triển. Điều này thực sự đúng khi Windows Server kết nối trực tiếp với một mạng ATM.

NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol – thậm chí Novell Netware đã thay đổi sang IP chính vì vậy không có lý do gì để Windows vẫn sử dụng nó.

Services for Macintosh (SFM) – với các hệ thống Apple Mac mới hiện đang chạy IP thì vẫn có một số nhu cầu cho dịch vụ kết nối mạng của Windows.

Open Shortest Path First (OSPF) trong định tuyến và truy cập từ xa

Basic Firewall trong Routing and Remote Access - Basic Windows Server Firewall sẽ được thay thế bởi Advanced Windows Firewall mới.

SPAP, EAP-MD5-CHAP, và MS-CHAP (cũng được biết đến với tên MS-CHAP v1) cho các kết nối PPP – các kết nối này đã được sử dụng với kết nối PPP và chúng đã được thay thế bằng một giao thức mới có nhiều tùy chọn hơn.

Các dịch vụ mạng mới hiện có trong Windows Server 2008

Chúng ta hãy xem trong Windows Server 2008 có các dịch vụ mạng mới gì để thay thế cho các dịch vụ mạng trên.

SMB 2.0 – không phải rằng bạn có thể “thấy” SMB rất tốt trong action và không phải rằng bạn tốn nhiều thời gian nghĩ về dữ liệu Windows được gửi đi như thế nào mà SMB 2.0 là một cải thiện đáng kể so với phiên bản 1.0 trong phiên bản Windows Server trước đó. SMB 2.0 hiện cho thấy sự hiệu quả hơn và giảm hiện tượng rớt mạng khi tạo các yêu cầu dữ liệu, nó hỗ trợ tốt các bộ đệm dữ liệu và chống lại các hiện tượng mạng không đều tốt hơn, ngoài ra còn hỗ trợ các liên kết biểu tượng.

Bạn cần lưu ý rằng client và server đang truyền thông phải sử dụng SMB 2.0. Điều đó có nghĩa rằng bạn chỉ sử dụng một SMB 2.0 giữa một hệ th���ng Windows Server 2008, hệ thống Windows Vista hoặc kết hợp cả hai.

Ngăn xếp TCP/IP Network - Ngăn xếp mạng “thế hệ kế tiếp” được cải thiện trong Windows Server 2008 có một số nâng cao dưới đây:

 • Tự động điều chỉnh nhận Windows
 • Ghép TCP
 • Hỗ trợ ECN
 • Những nâng cao cho các môi trường có khả năng mất tín hiệu cao
 • Phát hiện các kết nối xung quang không thể kết nối đối với IPv4
 • Hỗ trợ Fail-back cho các thay đổi gateway mặc định
 • Các thay đổi trong PMTU cho sự phát hiện “lỗ đen”
 • Hỗ trợ Framework chuẩn đoán mạng
 • Hỗ trợ ESTATS
 • Mô hình lọc gói mới với nền tảng Filtering của Windows
 • Nâng cao nhiều cho IPv6
 • Những cải thiện về máy chủ DNS

Đáp ứng nhanh hơn cho tải máy chủ DNS

 • Hỗ trợ IPv6
 • Hỗ trợ cho Read Only DCs (RODC)
 • Hỗ trợ tên toàn cầu

Các nâng cao về chất lượng dịch vụ QoS

Khả năng về mạng – trước đây, các ứng dụng mạng có thể treo nếu kết nối mạng bị mất. Với Windows Server 2008, các ứng dụng có thể có khả năng biết được xem mạng có kết nối hoặc bị hỏng kết nối và cần phải tác động lại hay không.

Windows Advanced Firewall – Advanced Firewall mới rất hữu hiệu và làm việc đối với cả lưu lượng mạng vào và ra.

Một số cải thiện về IPSec

Có thể bổ sung các tính năng và role dịch vụ mạng

Điểm mới trong Windows Server 2008 là bạn có thể bổ sung thêm một số dịch vụ mạng, tuy nhiên bạn vẫn cần add chúng với tư cách một role hoặc một tính năng (feature). Cho ví dụ, DNS và DHCP là các role, bạn có thể xem thêm trong hình 1 bên dưới.


Hình 1

Mặt khác, các tính năng như Network Load Balancing, SMTP Server, Telnet Server, TFTP client, WINS Server và Wireless Networking đều là các feature (xem trong hình 2 bên dưới).


Hình 2

Bạn cần lưu ý một số điểm khác nhau khi quản trị Windows Server 2008.

Kết luận

Có một số dịch vụ mạng quen thuộc trong Windows Server 2008 không còn tuy nhiên thay thế bởi chúng là rất nhiều các dịch vụ mạng mới. Thêm vào đó còn có một số nâng cao trong việc kết nối mạng đối với Windows Server 2008 mà bạn không phải add vì chúng đã được xây dựng sẵn trong hệ điều hành. Chúng tôi đặc biệt thấy thú vị về một số tính năng nâng cao về mặt hiệu suất như SMB 2.0 và các cải thiện về ngăn xếp TCP/IP. Hy vọng các bạn sẽ tìm ra được một số tính năng mạng mới của Windows Server 2008 cho bản thân mình!

Thứ Hai, 02/06/2008 14:22
31 👨 5.779
0 Bình luận
Sắp xếp theo