Thay đổi cách hiển thị giờ

Trong Windows XP có hỗ trợ việc hiển thị đơn vị đo lường, tiền tệ và thời gian theo kiểu Việt Nam.

Để cài đặt, vào Control Panel -> Regional and Language Options -> trong thẻ Languages đánh dấu chọn mục Installs files for complex script and right-to-left languages (cài đặt các file cho các ngôn ngữ kịch bản tổ hợp và đọc từ phải qua trái) -> chỉ đường dẫn đến bộ gốc của Windows XP để chương trình cài đặt bổ sung các file cần thiết -> khởi động lại Windows. Sau đó trở lại thẻ Regional Options -> chọn Vietnamese ở mục Standards and FormatsVietnam ở mục Location.

Bạn có thể thay đổi dạng thức hiển thị đơn vị đo lường, tiền tệ, thời gian khi bấm nút Customize rồi chọn các thẻ tương ứng là Number, Currency, Time, Date. Riêng với đồng hồ trên khay hệ thống, nếu bạn muốn hiển thị là "07:00 Sáng" thay vì "07:00 SA" hay "07:00 Chiều" thay vì "07:00 CH" như mặc định, bạn vào registry, tìm đến khóa:

HKEY-CURRENT-USERS\.Control Panel\International

Tìm hai String value có tên là: "s1159", "s2359" và thay đổi các giá trị tương ứng từ "SA" thành "Sáng" và "CH" thành "Chiều" (nhớ chọn bảng mã Unicode khi gõ tiếng Việt bằng các trình gõ như Vietspell, UniKey, Vietkey...).

Thoát khỏi registry, chọn Start/ Log off rồi Log on trở lại (hay khởi động lại Windows) để thay đổi có hiệu lực.

Lê Hoàn

Thứ Ba, 21/08/2007 14:18
41 👨 673
0 Bình luận
Sắp xếp theo