Phát hành Game Online: Cần đủ ba điều kiện!

Thông tư liên bộ gồm có Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Công An và Bộ Văn hóa thông tin về Quản lý trò chơi trực tuyến Game online vừa được trình lên Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ VHTT Đỗ Quý Doãn: ''Trong quý I, Thông tư quản lý Game Online sẽ được ban hành''.

Theo thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Đỗ Quý Doãn, một doanh nghiệp phát hành dịch vụ Game Online cần có đủ ba điều kiện sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp phải được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông (ghi rõ loại hình Game Online khi phát hành) do Bộ Bưu chính Viễn thông cấp.

Thứ hai, doanh nghiệp phải được Bộ Văn hóa thông tin cấp văn bản phê duyệt về nội dung kịch bản của trò chơi đang phát hành.

Thứ ba, sau khi đã được cấp phép các văn bản trên, các doanh nghiệp cần được Bộ Văn hóa thông tin cấp văn bản cho phép phát hành đối với từng trò chơi - game khi mới ra đời.

Ngoài ra, cũng dựa theo những nguyên tắc cơ bản của Thông tư 02 về Quản lý đại lý Internet, Thông tư Game Online cũng đồng thời quy định trách nhiệm của doanh nghiệp khi phát hành game, các đại lý Internet, các nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP)...

Đối với người chơi game, thông tư quy định đối tượng được sử dụng tại các đại lý Internet phải từ 14 tuổi trở lên. Khi đến, người sử dụng phải trình một trong số những loại giấy tờ tùy thân để chủ đại lý ghi chép vào sổ theo dõi. Nếu trẻ dưới 14 tuổi có nhu cầu vào các đại lý Internet công cộng thì phải có sự bảo lãnh, chịu trách nhiệm của người thân như bố, mẹ...

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, sau khi thông tư này được Chính phủ phê duyệt, trong quý I năm nay, những quy định và nguyên tắc quản lý trò chơi trực tuyến Game Online sẽ chính thức được áp dụng trong thực tế.

Hoàng Hùng

Thứ Ba, 17/01/2006 08:22
31 👨 714
0 Bình luận
Sắp xếp theo