Microsoft thêm hai thành viên mới vào hội đồng quản trị của công ty

Microsoft hôm nay thông báo rằng hai trong số các thành viên của hội đồng quản trị sẽ được nghỉ hưu và công ty đang bắt đầu điền hai thành viên mới vào chỗ trống sắp tới.

Microsoft thêm hai thành viên mới vào hội đồng quản trị của công ty

Khi kết thúc thời hạn, Dave Marquardt cùng Dina Dublon sẽ nghỉ hưu và Microsoft cũng cho biết công ty sẽ không tìm kiếm cuộc bầu cử lại mà bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 Giám đốc tài chính Teri List-Stoll và Giám đốc điều hành Visa Inc Charles W. Scharf sẽ được gia nhập vào thành viên hội đồng quản trị mới nhất của Microsoft.

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cho biết trong một thông cáo báo chí: "Tôi rất vui mừng khi Teri và Charlie tham gia vào hội đồng quản trị". "Teri mang lại chuyên môn về tài chính và hoạt động đặc biệt cũng như hiểu biết tuyệt vời của cô ấy trong ngành công nghiệp tiêu dùng và bán lẻ. Charlie, như là một giám đốc điều hành đương nhiệm của một doanh nghiệp toàn cầu lớn mang thêm nhiều chiều sâu chiến lược và hoạt động cho hội đồng quản trị của Microsoft cũng như một sự hiểu biết sâu sắc về cách thương mại toàn cầu đang thay đổi".

Microsoft thêm hai thành viên mới vào hội đồng quản trị của công ty
Charles W. Scharf và Teri L. List-Stoll​

Ngoài ra, để chào đón hai thành viên mới của hội đồng quản trị, Microsoft sẽ tăng 11% giá trị cổ tức hàng quý của họ hiện nằm ở 0,31 cent trên mỗi cổ phiếu: cổ tức sẽ được trả vào ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Thứ Tư, 17/09/2014 09:54
31 👨 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo